Kronika

Wiadomości Matematyczne (1900)

 • Volume: 4, Issue: 5-6, page 261-265

Abstract

top
Uroczystość pięćsetlecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. str. 261-263 Akademia Umiejętności w Krakowie. Wydział matematyczno-przyrodniczy. str. 263-264 Wydział słownictwa technicznego przy stowarzyszeniu techników w Warszawie. str. 264 Kongres międzynarodowy fizyczny. str. 264 Pierwszy kongres międzynarodowy filozofii. str. 264-265 G. Darboux - sekretarz generalny Akademii nauk w Paryżu. str. 265 Assonations for promoting the study of Quaternions and allied systems of Mathematics. str. 265

How to cite

top

"Kronika." Wiadomości Matematyczne 4.5-6 (1900): 261-265. <http://eudml.org/doc/276525>.

@article{Unknown1900,
abstract = { Uroczystość pięćsetlecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. str. 261-263 Akademia Umiejętności w Krakowie. Wydział matematyczno-przyrodniczy. str. 263-264 Wydział słownictwa technicznego przy stowarzyszeniu techników w Warszawie. str. 264 Kongres międzynarodowy fizyczny. str. 264 Pierwszy kongres międzynarodowy filozofii. str. 264-265 G. Darboux - sekretarz generalny Akademii nauk w Paryżu. str. 265 Assonations for promoting the study of Quaternions and allied systems of Mathematics. str. 265 },
journal = {Wiadomości Matematyczne},
language = {pol},
number = {5-6},
pages = {261-265},
title = {Kronika},
url = {http://eudml.org/doc/276525},
volume = {4},
year = {1900},
}

TY - JOUR
TI - Kronika
JO - Wiadomości Matematyczne
PY - 1900
VL - 4
IS - 5-6
SP - 261
EP - 265
AB - Uroczystość pięćsetlecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. str. 261-263 Akademia Umiejętności w Krakowie. Wydział matematyczno-przyrodniczy. str. 263-264 Wydział słownictwa technicznego przy stowarzyszeniu techników w Warszawie. str. 264 Kongres międzynarodowy fizyczny. str. 264 Pierwszy kongres międzynarodowy filozofii. str. 264-265 G. Darboux - sekretarz generalny Akademii nauk w Paryżu. str. 265 Assonations for promoting the study of Quaternions and allied systems of Mathematics. str. 265
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/276525
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.