Kronika

Wiadomości Matematyczne (1900)

 • Volume: 4, Issue: 1-2-3, page 121-128

Abstract

top
Akademia Umiejętności w Krakowie. Wydział matematyczno-przyrodniczy. str. 121-125 Jubileusz pięćsetlecia Uniwersytetu Jagielońskiego. str. 125 Nagrody Akademii nauk w Paryżu. str. 125-126 Nagroda konkursowa Akademii belgijskiej. str 126 Karta fotograficzna nieba. str. 126-127 Dary na cele naukowe. str. 127-128 Odsłonięcie pomnika Feliksa Tisseranda. str. 128 Zmarł Eugeniusz Beltrami. str. 128 Programy i Konkursy. str. 128-134 Nekrologia - Nécrologie. Jan Karol Ferdynand Rosenberger. str. 134

How to cite

top

"Kronika." Wiadomości Matematyczne 4.1-2-3 (1900): 121-128. <http://eudml.org/doc/276533>.

@article{Unknown1900,
abstract = { Akademia Umiejętności w Krakowie. Wydział matematyczno-przyrodniczy. str. 121-125 Jubileusz pięćsetlecia Uniwersytetu Jagielońskiego. str. 125 Nagrody Akademii nauk w Paryżu. str. 125-126 Nagroda konkursowa Akademii belgijskiej. str 126 Karta fotograficzna nieba. str. 126-127 Dary na cele naukowe. str. 127-128 Odsłonięcie pomnika Feliksa Tisseranda. str. 128 Zmarł Eugeniusz Beltrami. str. 128 Programy i Konkursy. str. 128-134 Nekrologia - Nécrologie. Jan Karol Ferdynand Rosenberger. str. 134 },
journal = {Wiadomości Matematyczne},
language = {pol},
number = {1-2-3},
pages = {121-128},
title = {Kronika},
url = {http://eudml.org/doc/276533},
volume = {4},
year = {1900},
}

TY - JOUR
TI - Kronika
JO - Wiadomości Matematyczne
PY - 1900
VL - 4
IS - 1-2-3
SP - 121
EP - 128
AB - Akademia Umiejętności w Krakowie. Wydział matematyczno-przyrodniczy. str. 121-125 Jubileusz pięćsetlecia Uniwersytetu Jagielońskiego. str. 125 Nagrody Akademii nauk w Paryżu. str. 125-126 Nagroda konkursowa Akademii belgijskiej. str 126 Karta fotograficzna nieba. str. 126-127 Dary na cele naukowe. str. 127-128 Odsłonięcie pomnika Feliksa Tisseranda. str. 128 Zmarł Eugeniusz Beltrami. str. 128 Programy i Konkursy. str. 128-134 Nekrologia - Nécrologie. Jan Karol Ferdynand Rosenberger. str. 134
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/276533
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.