Kronika

Wiadomości Matematyczne (1898)

 • Volume: 2, Issue: 5-6, page 261-269

Abstract

top
Akademia Umiejętności w Krakowie. Wydział matematyczno-przyrodniczy. str. 261-263 Otwarcie obserwatoryum imienia Jędrzejewicza w Warszawie. str. 264 VIII-y zjazd lekarzy i przyrodników polskich. str. 264 Wydawnictwo dalszych tomów dzieł Gaussa. str. 265 Z dzieł matematycznych Szymona Stevina z Bruges. str. 265-266 Wykłady i Kursy. str. 266-267 Konkursy. Concours. str. 267-269

How to cite

top

"Kronika." Wiadomości Matematyczne 2.5-6 (1898): 261-269. <http://eudml.org/doc/276575>.

@article{Unknown1898,
abstract = { Akademia Umiejętności w Krakowie. Wydział matematyczno-przyrodniczy. str. 261-263 Otwarcie obserwatoryum imienia Jędrzejewicza w Warszawie. str. 264 VIII-y zjazd lekarzy i przyrodników polskich. str. 264 Wydawnictwo dalszych tomów dzieł Gaussa. str. 265 Z dzieł matematycznych Szymona Stevina z Bruges. str. 265-266 Wykłady i Kursy. str. 266-267 Konkursy. Concours. str. 267-269 },
journal = {Wiadomości Matematyczne},
language = {pol},
number = {5-6},
pages = {261-269},
title = {Kronika},
url = {http://eudml.org/doc/276575},
volume = {2},
year = {1898},
}

TY - JOUR
TI - Kronika
JO - Wiadomości Matematyczne
PY - 1898
VL - 2
IS - 5-6
SP - 261
EP - 269
AB - Akademia Umiejętności w Krakowie. Wydział matematyczno-przyrodniczy. str. 261-263 Otwarcie obserwatoryum imienia Jędrzejewicza w Warszawie. str. 264 VIII-y zjazd lekarzy i przyrodników polskich. str. 264 Wydawnictwo dalszych tomów dzieł Gaussa. str. 265 Z dzieł matematycznych Szymona Stevina z Bruges. str. 265-266 Wykłady i Kursy. str. 266-267 Konkursy. Concours. str. 267-269
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/276575
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.