Kronika

Wiadomości Matematyczne (1901)

 • Volume: 5, Issue: 4-5-6, page 272-274

Abstract

top
Zgromadzenie walne XXX polskiego Towarzystwa przyrodników im. Kopernika. str. 272-273 Wykład na c.k. Uniwersytecie imienia Cesarza Franciszka Józefa we Lwowie. str. 273 Wykłady w c.k. Szkole politechnicznej we Lwowie na rok naukowy 1901/2. str. 273 Towarzystwo fizyko-matematyczne w Kazaniu. str. 273-274 Stowarzyszenie międzynarodowe uprawy nauki kwaternionów i innych związanych z niemi systemów matematyki. str. 274.

How to cite

top

"Kronika." Wiadomości Matematyczne 5.4-5-6 (1901): 272-274. <http://eudml.org/doc/276610>.

@article{Unknown1901,
abstract = { Zgromadzenie walne XXX polskiego Towarzystwa przyrodników im. Kopernika. str. 272-273 Wykład na c.k. Uniwersytecie imienia Cesarza Franciszka Józefa we Lwowie. str. 273 Wykłady w c.k. Szkole politechnicznej we Lwowie na rok naukowy 1901/2. str. 273 Towarzystwo fizyko-matematyczne w Kazaniu. str. 273-274 Stowarzyszenie międzynarodowe uprawy nauki kwaternionów i innych związanych z niemi systemów matematyki. str. 274. },
journal = {Wiadomości Matematyczne},
language = {pol},
number = {4-5-6},
pages = {272-274},
title = {Kronika},
url = {http://eudml.org/doc/276610},
volume = {5},
year = {1901},
}

TY - JOUR
TI - Kronika
JO - Wiadomości Matematyczne
PY - 1901
VL - 5
IS - 4-5-6
SP - 272
EP - 274
AB - Zgromadzenie walne XXX polskiego Towarzystwa przyrodników im. Kopernika. str. 272-273 Wykład na c.k. Uniwersytecie imienia Cesarza Franciszka Józefa we Lwowie. str. 273 Wykłady w c.k. Szkole politechnicznej we Lwowie na rok naukowy 1901/2. str. 273 Towarzystwo fizyko-matematyczne w Kazaniu. str. 273-274 Stowarzyszenie międzynarodowe uprawy nauki kwaternionów i innych związanych z niemi systemów matematyki. str. 274.
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/276610
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.