Przegląd Literatury. Bibliografia

Wiadomości Matematyczne (1902)

 • Volume: 6, Issue: 1-2-3, page 112-143

Abstract

top
R. Merecki. Klimatologia ziem polskich (E. Romer). str. 112-118 F. Chłapowski. Życie i prace księdza Józefa Rogalińskiego (S. Dickstein). str. 118-119 W. Urbański. O postępach w astronomii i fizyce (S. Dickstein). str. 119-120 K. Czajkowski. O mnogości liczb prostych (T. Łopuszański). str. 120 A. Jaglarz. Heron z Aleksandryi i jego problemat o powierzchni trójkąta (T. Łopuszański). str. 121 K. Piestrak. Geneza twierdzeń i dowodów matematycznych (T. Łopuszański). str. 121-122 St. Rylke. Ziemnaja refrakcya i t.d. (R. Merecki). str. 122-127 K. Graff. Formeln und Hülfstafeln zur Reduktion von Mondbeobachtungen i t.d. (R. Merecki). str. 127 L. Silbersteun. Symbolische Integrale der elektromagnetischen Gleichungen (Wł. Gorczyński). str. 128-134 E. Borel. Leçons sur les fonctions entières (Z. Krygowski). str. 134-143

How to cite

top

"Przegląd Literatury. Bibliografia." Wiadomości Matematyczne 6.1-2-3 (1902): 112-143. <http://eudml.org/doc/276725>.

@article{Unknown1902,
abstract = { R. Merecki. Klimatologia ziem polskich (E. Romer). str. 112-118 F. Chłapowski. Życie i prace księdza Józefa Rogalińskiego (S. Dickstein). str. 118-119 W. Urbański. O postępach w astronomii i fizyce (S. Dickstein). str. 119-120 K. Czajkowski. O mnogości liczb prostych (T. Łopuszański). str. 120 A. Jaglarz. Heron z Aleksandryi i jego problemat o powierzchni trójkąta (T. Łopuszański). str. 121 K. Piestrak. Geneza twierdzeń i dowodów matematycznych (T. Łopuszański). str. 121-122 St. Rylke. Ziemnaja refrakcya i t.d. (R. Merecki). str. 122-127 K. Graff. Formeln und Hülfstafeln zur Reduktion von Mondbeobachtungen i t.d. (R. Merecki). str. 127 L. Silbersteun. Symbolische Integrale der elektromagnetischen Gleichungen (Wł. Gorczyński). str. 128-134 E. Borel. Leçons sur les fonctions entières (Z. Krygowski). str. 134-143 },
journal = {Wiadomości Matematyczne},
language = {pol},
number = {1-2-3},
pages = {112-143},
title = {Przegląd Literatury. Bibliografia},
url = {http://eudml.org/doc/276725},
volume = {6},
year = {1902},
}

TY - JOUR
TI - Przegląd Literatury. Bibliografia
JO - Wiadomości Matematyczne
PY - 1902
VL - 6
IS - 1-2-3
SP - 112
EP - 143
AB - R. Merecki. Klimatologia ziem polskich (E. Romer). str. 112-118 F. Chłapowski. Życie i prace księdza Józefa Rogalińskiego (S. Dickstein). str. 118-119 W. Urbański. O postępach w astronomii i fizyce (S. Dickstein). str. 119-120 K. Czajkowski. O mnogości liczb prostych (T. Łopuszański). str. 120 A. Jaglarz. Heron z Aleksandryi i jego problemat o powierzchni trójkąta (T. Łopuszański). str. 121 K. Piestrak. Geneza twierdzeń i dowodów matematycznych (T. Łopuszański). str. 121-122 St. Rylke. Ziemnaja refrakcya i t.d. (R. Merecki). str. 122-127 K. Graff. Formeln und Hülfstafeln zur Reduktion von Mondbeobachtungen i t.d. (R. Merecki). str. 127 L. Silbersteun. Symbolische Integrale der elektromagnetischen Gleichungen (Wł. Gorczyński). str. 128-134 E. Borel. Leçons sur les fonctions entières (Z. Krygowski). str. 134-143
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/276725
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.