Coding and compression of written Czech

Jiří Kraus

Kybernetika (1965)

 • Volume: 01, Issue: 1, page (74)-84
 • ISSN: 0023-5954

How to cite

top

Kraus, Jiří. "Kódování a komprese psané češtiny." Kybernetika 01.1 (1965): (74)-84. <http://eudml.org/doc/27996>.

@article{Kraus1965,
author = {Kraus, Jiří},
journal = {Kybernetika},
language = {cze},
number = {1},
pages = {(74)-84},
publisher = {Institute of Information Theory and Automation AS CR},
title = {Kódování a komprese psané češtiny},
url = {http://eudml.org/doc/27996},
volume = {01},
year = {1965},
}

TY - JOUR
AU - Kraus, Jiří
TI - Kódování a komprese psané češtiny
JO - Kybernetika
PY - 1965
PB - Institute of Information Theory and Automation AS CR
VL - 01
IS - 1
SP - (74)
EP - 84
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/27996
ER -

References

top
 1. L. Doležel, Předběžný odhad entropie a redundance psané češtiny, SaS 3 (1963). (1963) 
 2. V. Mathesius, Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém, Praha 1961. (1961) 
 3. M. Martinet, Eléments de linguistique generále, Paris 1960. (1960) 
 4. G. Hérault R. Moreau, Généralités sur les relations entre le pian de l'expression et le plan de contenu, La traduction automatique 3 (1962), 33-43. (1962) 
 5. R. S. Ramakrishna, Information theory and some its applications, Current Science 27 (1958) č. 10. (1958) 
 6. R. Moreau, Linguistique et Télécommunications, L'onde életrique (1962), No 426, 731-737. (1962) 
 7. B. Kubín, [unknown], nepubl. kand. práce. 
 8. L. Zubrzycka, O dostosowywaniu klawiatury maszyny do pisania do struktury jezyka, Zastosowania matematyki VI, Warszawa-Wroclaw 1961-3, s. 419-439. (1961) 
 9. R. M. Fano, The transmission of information, MIT Res. Lab. Electr., Techn. Rep. 65 (1 949). 
 10. P. Fey, Informationstheorie, Berlin 1963. (1963) Zbl0114.07502
 11. A. M. Jaglom I. M. Jaglom, Pravděpodobnost a informace, Praha 1964. (1964) 
 12. W. Meyer-Eppler, Grundlagen und Anwendungen der Informationstheorie, Berlin 1959. (1959) Zbl0088.10703MR0106791
 13. W. Appel, Energiebasis-Artikulationsbasis, Wiener Slavistisches Jahrbuch 6 (1957-59), 93-97. (1957) 
 14. C. E. Shannon W. Weaver, The mathematical theory of communication, Urbana 1949. (1949) MR0032134
 15. W. R. Ashby, Kybernetika, Praha 1961. (1961) 
 16. V. Dupač J. Hájek, Pravděpodobnost ve vědě a technice, Praha 1962. (1962) MR0153062
 17. R. Moreau, Quelques remarques en vue ďun codage automatique des télécommunications, Automatism 11 (1962). (1962) 
 18. I. Pollack, Incorrect responses to unknown messages restricted in word frequency, Language and Speech 5 (1962), 125-157. (1962) 
 19. J. Jelínek J. V. Bečka M. Těšitelová, Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce, Praha 1961. (1961) 
 20. M. Matula J. Čáp F. Petrásek, Frekvence slov ve stenografické praxi, SÚT Praha 1961. (1961) 
 21. M. Matula, Frekvence kořenů slov, SÚT Praha 1963. (1963) 
 22. Control Tower Language, JAŠA 24 (1952), 595-596. (1952) 
 23. G. G. Bělonogov V. I. Grigorjev R. G. Kotov, Avtomatičeskoje leksičeskoje kodirovanije soobščenij, VJaz 4 (1960), 107-111. (1960) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.