Global Envelope Tests, or How to Statistically Test a Model on the Base of a Functional Characteristic

Tomáš Mrkvička

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (2017)

 • Volume: 62, Issue: 1, page 17-23
 • ISSN: 0032-2423

Abstract

top
Obálkové metody představují populární nástroj pro testování hypotéz o vhodnosti statistického modelu. Tyto testy graficky porovnávají funkci T : I vypočtenou ze statistických dat s jejím protějškem získaným simulacemi. Chyba prvního druhu α , tj. pravděpodobnost zamítnutí platné hypotézy, je obvykle kontrolována pouze pro fixní hodnotu r I , zatímco funkce T je definována na intervalu hodnot I . V tomto článku představíme nový globální obálkový test, který umožňuje kontrolovat chybu prvního druhu současně pro všechny hodnoty z intervalu I pomocí tzv. globální obálky, která je přímo provázána s výslednou P -hodnotou testu. Použití obálkového testu ilustrujeme na příkladu zkoumání interakcí mezi částicemi v rovině.

How to cite

top

Mrkvička, Tomáš. "Globální obálkové testy aneb jak otestovat vhodnost statistického modelu na základě funkcionální charakteristiky." Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 62.1 (2017): 17-23. <http://eudml.org/doc/287935>.

@article{Mrkvička2017,
abstract = {Obálkové metody představují populární nástroj pro testování hypotéz o vhodnosti statistického modelu. Tyto testy graficky porovnávají funkci $T:I\rightarrow \mathbb \{R\}$ vypočtenou ze statistických dat s jejím protějškem získaným simulacemi. Chyba prvního druhu $\alpha $, tj. pravděpodobnost zamítnutí platné hypotézy, je obvykle kontrolována pouze pro fixní hodnotu $r\in I$, zatímco funkce $T$ je definována na intervalu hodnot $I$. V tomto článku představíme nový globální obálkový test, který umožňuje kontrolovat chybu prvního druhu současně pro všechny hodnoty z intervalu $I$ pomocí tzv. globální obálky, která je přímo provázána s výslednou $P$-hodnotou testu. Použití obálkového testu ilustrujeme na příkladu zkoumání interakcí mezi částicemi v rovině.},
author = {Mrkvička, Tomáš},
journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
language = {cze},
number = {1},
pages = {17-23},
publisher = {Jednota českých matematiků a fyziků},
title = {Globální obálkové testy aneb jak otestovat vhodnost statistického modelu na základě funkcionální charakteristiky},
url = {http://eudml.org/doc/287935},
volume = {62},
year = {2017},
}

TY - JOUR
AU - Mrkvička, Tomáš
TI - Globální obálkové testy aneb jak otestovat vhodnost statistického modelu na základě funkcionální charakteristiky
JO - Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
PY - 2017
PB - Jednota českých matematiků a fyziků
VL - 62
IS - 1
SP - 17
EP - 23
AB - Obálkové metody představují populární nástroj pro testování hypotéz o vhodnosti statistického modelu. Tyto testy graficky porovnávají funkci $T:I\rightarrow \mathbb {R}$ vypočtenou ze statistických dat s jejím protějškem získaným simulacemi. Chyba prvního druhu $\alpha $, tj. pravděpodobnost zamítnutí platné hypotézy, je obvykle kontrolována pouze pro fixní hodnotu $r\in I$, zatímco funkce $T$ je definována na intervalu hodnot $I$. V tomto článku představíme nový globální obálkový test, který umožňuje kontrolovat chybu prvního druhu současně pro všechny hodnoty z intervalu $I$ pomocí tzv. globální obálky, která je přímo provázána s výslednou $P$-hodnotou testu. Použití obálkového testu ilustrujeme na příkladu zkoumání interakcí mezi částicemi v rovině.
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/287935
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.