Representable Values in the Coin Problem for Two Denominations

Jan Hamáček

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (2017)

 • Volume: 62, Issue: 1, page 33-51
 • ISSN: 0032-2423

Abstract

top
Máme-li neomezené množství mincí o předepsaných hodnotách, může se stát, že pomocí nich nelze složit některé částky. Pro jednoduchost se omezíme na případ, kdy máme k dispozici mince pouze dvou různých hodnot. V takovém případě je totiž možné poměrně snadno odvodit vzorce pro největší nereprezentovatelnou částku a zjistit počet všech takových částek. Ukážeme, jak lze ke stejnému cíli dospět různými postupy: nejprve odvodíme vzorec pro zjištění počtu všech nereprezentovatelných částek za pomoci rovinné geometrie. Ve druhé části dokážeme oba zmíněné vzorce užitím dělitelnosti. Ve třetí části použijeme ke stejnému účelu vytvořující funkce.

How to cite

top

Hamáček, Jan. "Reprezentovatelnost částek ve dvoumincových systémech." Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 62.1 (2017): 33-51. <http://eudml.org/doc/287941>.

@article{Hamáček2017,
author = {Hamáček, Jan},
journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
language = {cze},
number = {1},
pages = {33-51},
publisher = {Jednota českých matematiků a fyziků},
title = {Reprezentovatelnost částek ve dvoumincových systémech},
url = {http://eudml.org/doc/287941},
volume = {62},
year = {2017},
}

TY - JOUR
AU - Hamáček, Jan
TI - Reprezentovatelnost částek ve dvoumincových systémech
JO - Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
PY - 2017
PB - Jednota českých matematiků a fyziků
VL - 62
IS - 1
SP - 33
EP - 51
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/287941
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.