Statistical Modelling of El Niño - Southern Oscillation in Climatology

Nikola Jajcay; Milan Paluš

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (2017)

 • Volume: 62, Issue: 1, page 52-70
 • ISSN: 0032-2423

Abstract

top
Pri modelovaní v klimatológii a meteorológii rozlišujeme dva základné druhy modelov — dynamické a štatistické. Dynamické modely majú fyzikálny základ, ktorý pozostáva z diskretizovaných diferenciálnych rovníc a súčasného stavu ako počiatočnej podmienky a následne modelujú stav systému integrovaním týchto rovníc v čase. Štatistické modely sú už v základe odlišné: ich fungovanie sa nezakladá na fyzikálnych mechanizmoch tvoriacich dynamiku modelovaného systému, ale sú odvodené z analýzy chodu počasia v minulosti. V tomto článku opíšeme príklad štatistického modelu, ktorý modeluje atmosféricko-oceánsky jav El Niño - Southern Oscillation. Zvýšenú pozornosť venujeme modelovaniu nelineárnych medziškálových interakcií. Okrem štatistických vlastností modelu sa tiež zaoberáme parametrizáciami šumu. Taktiež zvažujeme možnosť použitia štatistických modelov nízkej komplexity ako surogátnych modelov na generovanie dát za účelom štatistického testovania hypotéz.

How to cite

top

Jajcay, Nikola, and Paluš, Milan. "Štatistické modelovanie javu El Niño - Južná oscilácia v klimatológii." Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 62.1 (2017): 52-70. <http://eudml.org/doc/287952>.

@article{Jajcay2017,
abstract = {Pri modelovaní v klimatológii a meteorológii rozlišujeme dva základné druhy modelov — dynamické a štatistické. Dynamické modely majú fyzikálny základ, ktorý pozostáva z diskretizovaných diferenciálnych rovníc a súčasného stavu ako počiatočnej podmienky a následne modelujú stav systému integrovaním týchto rovníc v čase. Štatistické modely sú už v základe odlišné: ich fungovanie sa nezakladá na fyzikálnych mechanizmoch tvoriacich dynamiku modelovaného systému, ale sú odvodené z analýzy chodu počasia v minulosti. V tomto článku opíšeme príklad štatistického modelu, ktorý modeluje atmosféricko-oceánsky jav El Niño - Southern Oscillation. Zvýšenú pozornosť venujeme modelovaniu nelineárnych medziškálových interakcií. Okrem štatistických vlastností modelu sa tiež zaoberáme parametrizáciami šumu. Taktiež zvažujeme možnosť použitia štatistických modelov nízkej komplexity ako surogátnych modelov na generovanie dát za účelom štatistického testovania hypotéz.},
author = {Jajcay, Nikola, Paluš, Milan},
journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
language = {slo},
number = {1},
pages = {52-70},
publisher = {Jednota českých matematiků a fyziků},
title = {Štatistické modelovanie javu El Niño - Južná oscilácia v klimatológii},
url = {http://eudml.org/doc/287952},
volume = {62},
year = {2017},
}

TY - JOUR
AU - Jajcay, Nikola
AU - Paluš, Milan
TI - Štatistické modelovanie javu El Niño - Južná oscilácia v klimatológii
JO - Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
PY - 2017
PB - Jednota českých matematiků a fyziků
VL - 62
IS - 1
SP - 52
EP - 70
AB - Pri modelovaní v klimatológii a meteorológii rozlišujeme dva základné druhy modelov — dynamické a štatistické. Dynamické modely majú fyzikálny základ, ktorý pozostáva z diskretizovaných diferenciálnych rovníc a súčasného stavu ako počiatočnej podmienky a následne modelujú stav systému integrovaním týchto rovníc v čase. Štatistické modely sú už v základe odlišné: ich fungovanie sa nezakladá na fyzikálnych mechanizmoch tvoriacich dynamiku modelovaného systému, ale sú odvodené z analýzy chodu počasia v minulosti. V tomto článku opíšeme príklad štatistického modelu, ktorý modeluje atmosféricko-oceánsky jav El Niño - Southern Oscillation. Zvýšenú pozornosť venujeme modelovaniu nelineárnych medziškálových interakcií. Okrem štatistických vlastností modelu sa tiež zaoberáme parametrizáciami šumu. Taktiež zvažujeme možnosť použitia štatistických modelov nízkej komplexity ako surogátnych modelov na generovanie dát za účelom štatistického testovania hypotéz.
LA - slo
UR - http://eudml.org/doc/287952
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.