A Brief Guide to Statistical Intervals

Martin Otava

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (2017)

 • Volume: 62, Issue: 1, page 7-16
 • ISSN: 0032-2423

Abstract

top
Statistické intervaly představují rozšířenou metodu k popisu nejistoty, avšak jejich přesná interpretace může být pro laika obtížná. Následující článek se zabývá třemi typy intervalů - konfidenčními, predikčními a tolerančními intervaly. Každý z nich má jinou funkci a má smysl ho používat jen v jistém kontextu. Téma je představeno spíše neformálně a poskytuje čtenáři základní přehled jednotlivých typů intervalů. Důraz je kladen především na správnou interpretaci a pochopení nejčastějších chyb spojených s používáním statistických intervalů. Vlastnosti jednotlivých typů intervalů jsou demonstrovány na příkladech z farmaceutické výroby tablet.

How to cite

top

Otava, Martin. "Stručný průvodce statistickými intervaly." Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 62.1 (2017): 7-16. <http://eudml.org/doc/287962>.

@article{Otava2017,
abstract = {Statistické intervaly představují rozšířenou metodu k popisu nejistoty, avšak jejich přesná interpretace může být pro laika obtížná. Následující článek se zabývá třemi typy intervalů - konfidenčními, predikčními a tolerančními intervaly. Každý z nich má jinou funkci a má smysl ho používat jen v jistém kontextu. Téma je představeno spíše neformálně a poskytuje čtenáři základní přehled jednotlivých typů intervalů. Důraz je kladen především na správnou interpretaci a pochopení nejčastějších chyb spojených s používáním statistických intervalů. Vlastnosti jednotlivých typů intervalů jsou demonstrovány na příkladech z farmaceutické výroby tablet.},
author = {Otava, Martin},
journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
language = {cze},
number = {1},
pages = {7-16},
publisher = {Jednota českých matematiků a fyziků},
title = {Stručný průvodce statistickými intervaly},
url = {http://eudml.org/doc/287962},
volume = {62},
year = {2017},
}

TY - JOUR
AU - Otava, Martin
TI - Stručný průvodce statistickými intervaly
JO - Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
PY - 2017
PB - Jednota českých matematiků a fyziků
VL - 62
IS - 1
SP - 7
EP - 16
AB - Statistické intervaly představují rozšířenou metodu k popisu nejistoty, avšak jejich přesná interpretace může být pro laika obtížná. Následující článek se zabývá třemi typy intervalů - konfidenčními, predikčními a tolerančními intervaly. Každý z nich má jinou funkci a má smysl ho používat jen v jistém kontextu. Téma je představeno spíše neformálně a poskytuje čtenáři základní přehled jednotlivých typů intervalů. Důraz je kladen především na správnou interpretaci a pochopení nejčastějších chyb spojených s používáním statistických intervalů. Vlastnosti jednotlivých typů intervalů jsou demonstrovány na příkladech z farmaceutické výroby tablet.
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/287962
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.