Zagadnienie konserwatora

I. Kopocińska

Mathematica Applicanda (1974)

 • Volume: 2, Issue: 2
 • ISSN: 1730-2668

Abstract

top
Rozpatrzmy system, w którym mamy pewną liczbę maszyn przeznaczonych do pracy i jednego konserwatora do obsługi tych maszyn. Załóżmy że każda maszyna pracującaw tym systemie może ulec uszkodzeniu i wówczas powinna być naprawiana przez konserwatora. Przyjmijmy, że maszyny naprawiane są w kolejności uszkodzeń, a naprawa w pełni przywraca zdolność maszyn do pracy.

How to cite

top

I. Kopocińska. "Zagadnienie konserwatora." Mathematica Applicanda 2.2 (1974): null. <http://eudml.org/doc/292836>.

@article{I1974,
abstract = {Rozpatrzmy system, w którym mamy pewną liczbę maszyn przeznaczonych do pracy i jednego konserwatora do obsługi tych maszyn. Załóżmy że każda maszyna pracującaw tym systemie może ulec uszkodzeniu i wówczas powinna być naprawiana przez konserwatora. Przyjmijmy, że maszyny naprawiane są w kolejności uszkodzeń, a naprawa w pełni przywraca zdolność maszyn do pracy.},
author = {I. Kopocińska},
journal = {Mathematica Applicanda},
keywords = {queue systems},
language = {eng},
number = {2},
pages = {null},
title = {Zagadnienie konserwatora},
url = {http://eudml.org/doc/292836},
volume = {2},
year = {1974},
}

TY - JOUR
AU - I. Kopocińska
TI - Zagadnienie konserwatora
JO - Mathematica Applicanda
PY - 1974
VL - 2
IS - 2
SP - null
AB - Rozpatrzmy system, w którym mamy pewną liczbę maszyn przeznaczonych do pracy i jednego konserwatora do obsługi tych maszyn. Załóżmy że każda maszyna pracującaw tym systemie może ulec uszkodzeniu i wówczas powinna być naprawiana przez konserwatora. Przyjmijmy, że maszyny naprawiane są w kolejności uszkodzeń, a naprawa w pełni przywraca zdolność maszyn do pracy.
LA - eng
KW - queue systems
UR - http://eudml.org/doc/292836
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.