Wpływ kalkulatora graficznego na rozwijanie wybranych aktywności matematycznych u uczniów wieku 13-16 lat

Agnieszka Herma

Didactica Mathematicae (2007)

 • Volume: 30
 • ISSN: 0208-8916

Abstract

top
Współczesny człowiek funkcjonuje w sytuacji spoaecznej, zdeterminowanej obecnością technologii. Elektroniczne karty płatnicze znajdują coraz większe grono odbiorców, bezgotówkowe operacje internetowe umożliwiają rodzicom swobodne finansowe wspieranie dzieci studiujących poza miejscem zamieszkania, posiadaczami telefonów komórkowych są już nawet gimnazjaliści, a interaktywne zabawki umilają życie najmłodszym. W obliczu tych przeobrażeń przed nauczycielem stają nowe zadania, wynikające z konieczności przygotowania młodego czaowieka do funkcjonowania w świecie, w którym dostęp do informacji ma już charakter nieograniczony, a większośc działań ludzkich ulega automatyzacji. W swojej pracy doktorskiej podjęaam próbę ujęcia problemu zastosowania technologii informacyjnej w nauczaniu matematyki w sposób diametralnie odmienny, skupiając się przede wszystkim na roli kalkulatora graficznego w procesie kształtowania wybranych aktywności matematycznych. Tym, co w głównej mierze odróżnia opisywane przeze mnie badania od innych obejmujących podobną problematykę, jest próba opisania przebiegu realizacji pewnej całościowej koncepcji dydaktycznej w celu jej weryfikacji w warunkach szkolnych.

How to cite

top

Agnieszka Herma. "Wpływ kalkulatora graficznego na rozwijanie wybranych aktywności matematycznych u uczniów wieku 13-16 lat." Didactica Mathematicae 30 (2007): null. <http://eudml.org/doc/292846>.

@article{AgnieszkaHerma2007,
abstract = {Współczesny człowiek funkcjonuje w sytuacji spoaecznej, zdeterminowanej obecnością technologii. Elektroniczne karty płatnicze znajdują coraz większe grono odbiorców, bezgotówkowe operacje internetowe umożliwiają rodzicom swobodne finansowe wspieranie dzieci studiujących poza miejscem zamieszkania, posiadaczami telefonów komórkowych są już nawet gimnazjaliści, a interaktywne zabawki umilają życie najmłodszym. W obliczu tych przeobrażeń przed nauczycielem stają nowe zadania, wynikające z konieczności przygotowania młodego czaowieka do funkcjonowania w świecie, w którym dostęp do informacji ma już charakter nieograniczony, a większośc działań ludzkich ulega automatyzacji. W swojej pracy doktorskiej podjęaam próbę ujęcia problemu zastosowania technologii informacyjnej w nauczaniu matematyki w sposób diametralnie odmienny, skupiając się przede wszystkim na roli kalkulatora graficznego w procesie kształtowania wybranych aktywności matematycznych. Tym, co w głównej mierze odróżnia opisywane przeze mnie badania od innych obejmujących podobną problematykę, jest próba opisania przebiegu realizacji pewnej całościowej koncepcji dydaktycznej w celu jej weryfikacji w warunkach szkolnych.},
author = {Agnieszka Herma},
journal = {Didactica Mathematicae},
keywords = {},
language = {pol},
pages = {null},
title = {Wpływ kalkulatora graficznego na rozwijanie wybranych aktywności matematycznych u uczniów wieku 13-16 lat},
url = {http://eudml.org/doc/292846},
volume = {30},
year = {2007},
}

TY - JOUR
AU - Agnieszka Herma
TI - Wpływ kalkulatora graficznego na rozwijanie wybranych aktywności matematycznych u uczniów wieku 13-16 lat
JO - Didactica Mathematicae
PY - 2007
VL - 30
SP - null
AB - Współczesny człowiek funkcjonuje w sytuacji spoaecznej, zdeterminowanej obecnością technologii. Elektroniczne karty płatnicze znajdują coraz większe grono odbiorców, bezgotówkowe operacje internetowe umożliwiają rodzicom swobodne finansowe wspieranie dzieci studiujących poza miejscem zamieszkania, posiadaczami telefonów komórkowych są już nawet gimnazjaliści, a interaktywne zabawki umilają życie najmłodszym. W obliczu tych przeobrażeń przed nauczycielem stają nowe zadania, wynikające z konieczności przygotowania młodego czaowieka do funkcjonowania w świecie, w którym dostęp do informacji ma już charakter nieograniczony, a większośc działań ludzkich ulega automatyzacji. W swojej pracy doktorskiej podjęaam próbę ujęcia problemu zastosowania technologii informacyjnej w nauczaniu matematyki w sposób diametralnie odmienny, skupiając się przede wszystkim na roli kalkulatora graficznego w procesie kształtowania wybranych aktywności matematycznych. Tym, co w głównej mierze odróżnia opisywane przeze mnie badania od innych obejmujących podobną problematykę, jest próba opisania przebiegu realizacji pewnej całościowej koncepcji dydaktycznej w celu jej weryfikacji w warunkach szkolnych.
LA - pol
KW -
UR - http://eudml.org/doc/292846
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.