Trybula's papers related to optimal control

Andrzej Grzybowski; Zdzisław Porosiński; Krzysztof J. Szajowski

Mathematica Applicanda (2010)

 • Volume: 38, Issue: 1
 • ISSN: 1730-2668

Abstract

top
W pewnym okresie Trybuła zwrócił uwagę na zagadnienia adaptacyjnego sterowania (patrz [20, 21]). Wydaje się, że zainspirowała Go monografia Aoki [1]. Do tematu wrócił po dość długim czasie. Zauważył, że w literaturze zakłada się, iż zakłócenia w systemach stochastycznych mają charakter gaussowski, podczas gdy w praktyce sygnały, a więc i zakłócenia, są dyskretne. Przypominamy tutaj typowy model analizowany w tej serii prac jako, że współczesne zastosowania modeli liniowych w ekonomii i technice wymuszają sygnały zarówno typu ciągłego, jak i dyskretne. Ograniczymy się do szczegółowego przedstawienia konstrukcji sterowań bayesowskich przy kwadratowej funkcji kosztu i zakłóceniach z wykładniczej klasy, spełniających dodatkowe warunki nałożone na momenty. W konkluzji podajemy odsyłacze do prac, w których wyznaczono sterowania minimaksowe.Słowa kluczowe: system liniowy, zakłócenia addytywne, wykładnicza klasa rozkładów,sterowanie bayesowskie, sterowanie minimaksowe.

How to cite

top

Andrzej Grzybowski, Zdzisław Porosiński, and Krzysztof J. Szajowski. "Trybula's papers related to optimal control." Mathematica Applicanda 38.1 (2010): null. <http://eudml.org/doc/292911>.

@article{AndrzejGrzybowski2010,
abstract = {W pewnym okresie Trybuła zwrócił uwagę na zagadnienia adaptacyjnego sterowania (patrz [20, 21]). Wydaje się, że zainspirowała Go monografia Aoki [1]. Do tematu wrócił po dość długim czasie. Zauważył, że w literaturze zakłada się, iż zakłócenia w systemach stochastycznych mają charakter gaussowski, podczas gdy w praktyce sygnały, a więc i zakłócenia, są dyskretne. Przypominamy tutaj typowy model analizowany w tej serii prac jako, że współczesne zastosowania modeli liniowych w ekonomii i technice wymuszają sygnały zarówno typu ciągłego, jak i dyskretne. Ograniczymy się do szczegółowego przedstawienia konstrukcji sterowań bayesowskich przy kwadratowej funkcji kosztu i zakłóceniach z wykładniczej klasy, spełniających dodatkowe warunki nałożone na momenty. W konkluzji podajemy odsyłacze do prac, w których wyznaczono sterowania minimaksowe.Słowa kluczowe: system liniowy, zakłócenia addytywne, wykładnicza klasa rozkładów,sterowanie bayesowskie, sterowanie minimaksowe.},
author = {Andrzej Grzybowski, Zdzisław Porosiński, Krzysztof J. Szajowski},
journal = {Mathematica Applicanda},
keywords = {},
language = {eng},
number = {1},
pages = {null},
title = {Trybula's papers related to optimal control},
url = {http://eudml.org/doc/292911},
volume = {38},
year = {2010},
}

TY - JOUR
AU - Andrzej Grzybowski
AU - Zdzisław Porosiński
AU - Krzysztof J. Szajowski
TI - Trybula's papers related to optimal control
JO - Mathematica Applicanda
PY - 2010
VL - 38
IS - 1
SP - null
AB - W pewnym okresie Trybuła zwrócił uwagę na zagadnienia adaptacyjnego sterowania (patrz [20, 21]). Wydaje się, że zainspirowała Go monografia Aoki [1]. Do tematu wrócił po dość długim czasie. Zauważył, że w literaturze zakłada się, iż zakłócenia w systemach stochastycznych mają charakter gaussowski, podczas gdy w praktyce sygnały, a więc i zakłócenia, są dyskretne. Przypominamy tutaj typowy model analizowany w tej serii prac jako, że współczesne zastosowania modeli liniowych w ekonomii i technice wymuszają sygnały zarówno typu ciągłego, jak i dyskretne. Ograniczymy się do szczegółowego przedstawienia konstrukcji sterowań bayesowskich przy kwadratowej funkcji kosztu i zakłóceniach z wykładniczej klasy, spełniających dodatkowe warunki nałożone na momenty. W konkluzji podajemy odsyłacze do prac, w których wyznaczono sterowania minimaksowe.Słowa kluczowe: system liniowy, zakłócenia addytywne, wykładnicza klasa rozkładów,sterowanie bayesowskie, sterowanie minimaksowe.
LA - eng
KW -
UR - http://eudml.org/doc/292911
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.