XXV Szkoła Dydaktyki Matematyki

Edyta Juskowiak

Didactica Mathematicae (2012)

 • Volume: 34
 • ISSN: 0208-8916

Abstract

top
W dniach 5 do 8 września 2011 roku w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej odbyła się XXV Jubileuszowa Szkoła Dydaktyki Matematyki. Referaty i spotkania tej konferencji skupione były na aktualnych problemach nauczania matematyki. W szczególności rozważane były tematy:potrzeby zmian funkcjonowania polskiej szkoły w zakresie edukacji matematycznej w aspekcie aktualnych wymagań i oczekiwań,koncepcji dostosowania treści, metod, form i środków nauczania matematyki ukierunkowanych na praktyczne umiejętności uczniów,badań z dydaktyki matematyki z punktu widzenia ich znaczenia dla rozwoju teorii i doskonalenia praktyki.

How to cite

top

Edyta Juskowiak. "XXV Szkoła Dydaktyki Matematyki." Didactica Mathematicae 34 (2012): null. <http://eudml.org/doc/293186>.

@article{EdytaJuskowiak2012,
author = {Edyta Juskowiak},
journal = {Didactica Mathematicae},
keywords = {},
language = {pol},
pages = {null},
title = {XXV Szkoła Dydaktyki Matematyki},
url = {http://eudml.org/doc/293186},
volume = {34},
year = {2012},
}

TY - JOUR
AU - Edyta Juskowiak
TI - XXV Szkoła Dydaktyki Matematyki
JO - Didactica Mathematicae
PY - 2012
VL - 34
SP - null
LA - pol
KW -
UR - http://eudml.org/doc/293186
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.