Conferences in Applied Mathematics

Łukasz Stettner; Przemysław Grzegorzewski

Mathematica Applicanda (2019)

 • Volume: 47, Issue: 2
 • ISSN: 1730-2668

Abstract

top
1. XLVIII National Conference on Applications of Mathematics i 9–16 September 2019, Zakopane-Kościelisko (Ł. Stettner) W dniach 9 - 16 września 2019 r. odbyła się w Zakopanem-Kościelisku w Domu Wczasowym Siwarna Czterdziesta Ósma Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki. Ze względu na Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich organizowany przez PTM z okazji jego stulecia oraz konferencję Dynamics, Equations and Applications (DEA) organizowaną przez AGH z okazji 100-lecia AGH, organizatorzy przesunęli tradycyjny termin konferencji o jeden dzień zaczynając przyjazdami w niedzielę i wyjazdami w poniedziałek w następnym tygodniu. 2. Conference “Mathematical Statistics” Będlewo, December 2--6, 2019 (P. Grzegorzewski). On December 2--6, 2019, in Będlewo, the XLV Conference "Mathematical Statistics" was held, organized by the Banach Center of Institute of Mathematics Polish Academy of Science, the Committee on Statistics of the Committee of Mathematics of the Polish Academy of Sciences, and the Faculty of Applied Informatics and Mathematics, Warsaw University of Life Sciences. During the 20 sessions, a total of 46 lectures and two series of lectures on "Totally positive distributions: Markov structures, graphical models, and convex optimization" by Piotr Zwiernik (Uniwersytet Pompeu Fabra in Barcelonie) and "Introduction to mathematical theory of chemical reaction networks with applications in biosciences" by Grzegorz Rempała (Ohio State University).

How to cite

top

Łukasz Stettner, and Przemysław Grzegorzewski. "Conferences in Applied Mathematics." Mathematica Applicanda 47.2 (2019): null. <http://eudml.org/doc/295497>.

@article{ŁukaszStettner2019,
abstract = {1. XLVIII National Conference on Applications of Mathematics i 9–16 September 2019, Zakopane-Kościelisko (Ł. Stettner) W dniach 9 - 16 września 2019 r. odbyła się w Zakopanem-Kościelisku w Domu Wczasowym Siwarna Czterdziesta Ósma Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki. Ze względu na Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich organizowany przez PTM z okazji jego stulecia oraz konferencję Dynamics, Equations and Applications (DEA) organizowaną przez AGH z okazji 100-lecia AGH, organizatorzy przesunęli tradycyjny termin konferencji o jeden dzień zaczynając przyjazdami w niedzielę i wyjazdami w poniedziałek w następnym tygodniu. 2. Conference “Mathematical Statistics” Będlewo, December 2--6, 2019 (P. Grzegorzewski). On December 2--6, 2019, in Będlewo, the XLV Conference "Mathematical Statistics" was held, organized by the Banach Center of Institute of Mathematics Polish Academy of Science, the Committee on Statistics of the Committee of Mathematics of the Polish Academy of Sciences, and the Faculty of Applied Informatics and Mathematics, Warsaw University of Life Sciences. During the 20 sessions, a total of 46 lectures and two series of lectures on "Totally positive distributions: Markov structures, graphical models, and convex optimization" by Piotr Zwiernik (Uniwersytet Pompeu Fabra in Barcelonie) and "Introduction to mathematical theory of chemical reaction networks with applications in biosciences" by Grzegorz Rempała (Ohio State University).},
author = {Łukasz Stettner, Przemysław Grzegorzewski},
journal = {Mathematica Applicanda},
keywords = {},
language = {eng},
number = {2},
pages = {null},
title = {Conferences in Applied Mathematics},
url = {http://eudml.org/doc/295497},
volume = {47},
year = {2019},
}

TY - JOUR
AU - Łukasz Stettner
AU - Przemysław Grzegorzewski
TI - Conferences in Applied Mathematics
JO - Mathematica Applicanda
PY - 2019
VL - 47
IS - 2
SP - null
AB - 1. XLVIII National Conference on Applications of Mathematics i 9–16 September 2019, Zakopane-Kościelisko (Ł. Stettner) W dniach 9 - 16 września 2019 r. odbyła się w Zakopanem-Kościelisku w Domu Wczasowym Siwarna Czterdziesta Ósma Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki. Ze względu na Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich organizowany przez PTM z okazji jego stulecia oraz konferencję Dynamics, Equations and Applications (DEA) organizowaną przez AGH z okazji 100-lecia AGH, organizatorzy przesunęli tradycyjny termin konferencji o jeden dzień zaczynając przyjazdami w niedzielę i wyjazdami w poniedziałek w następnym tygodniu. 2. Conference “Mathematical Statistics” Będlewo, December 2--6, 2019 (P. Grzegorzewski). On December 2--6, 2019, in Będlewo, the XLV Conference "Mathematical Statistics" was held, organized by the Banach Center of Institute of Mathematics Polish Academy of Science, the Committee on Statistics of the Committee of Mathematics of the Polish Academy of Sciences, and the Faculty of Applied Informatics and Mathematics, Warsaw University of Life Sciences. During the 20 sessions, a total of 46 lectures and two series of lectures on "Totally positive distributions: Markov structures, graphical models, and convex optimization" by Piotr Zwiernik (Uniwersytet Pompeu Fabra in Barcelonie) and "Introduction to mathematical theory of chemical reaction networks with applications in biosciences" by Grzegorz Rempała (Ohio State University).
LA - eng
KW -
UR - http://eudml.org/doc/295497
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.