Znaczenie i możliwości kształcenia matematycznego w studiowaniu kierunków ekonomicznych

Maria Dąbrowa

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia (2014)

 • Volume: 6, page 61-71
 • ISSN: 2080-9751

Abstract

top
The aims and functions of mathematics education differ depending on the level of education. Moreover, the role of mathematics itself differs depending on the domain of its application. In this paper, we focus on mathematics education in the course of economics studies. Unfortunately, while mathematical methods prove useful in building economic models and the importance is still growing, the mathematics education plays increasingly smaller role in the course of economics studies at Polish universities. In this paper, we present the results of research on determining the significance of mathematics education from the perspective of economics students and graduates, as well as lecturers of economics. We also discuss the problem of how to introduce mathematics courses into teaching economics. We conclude that the mathematical skills of economics students do not meet the prerequisites of mathematics education in economics teaching.

How to cite

top

Maria Dąbrowa. "Znaczenie i możliwości kształcenia matematycznego w studiowaniu kierunków ekonomicznych." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 6 (2014): 61-71. <http://eudml.org/doc/296377>.

@article{MariaDąbrowa2014,
abstract = {The aims and functions of mathematics education differ depending on the level of education. Moreover, the role of mathematics itself differs depending on the domain of its application. In this paper, we focus on mathematics education in the course of economics studies. Unfortunately, while mathematical methods prove useful in building economic models and the importance is still growing, the mathematics education plays increasingly smaller role in the course of economics studies at Polish universities. In this paper, we present the results of research on determining the significance of mathematics education from the perspective of economics students and graduates, as well as lecturers of economics. We also discuss the problem of how to introduce mathematics courses into teaching economics. We conclude that the mathematical skills of economics students do not meet the prerequisites of mathematics education in economics teaching.},
author = {Maria Dąbrowa},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia},
keywords = {mathematical culture; the usefulness of mathematics; mathematics education},
language = {pol},
pages = {61-71},
title = {Znaczenie i możliwości kształcenia matematycznego w studiowaniu kierunków ekonomicznych},
url = {http://eudml.org/doc/296377},
volume = {6},
year = {2014},
}

TY - JOUR
AU - Maria Dąbrowa
TI - Znaczenie i możliwości kształcenia matematycznego w studiowaniu kierunków ekonomicznych
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia
PY - 2014
VL - 6
SP - 61
EP - 71
AB - The aims and functions of mathematics education differ depending on the level of education. Moreover, the role of mathematics itself differs depending on the domain of its application. In this paper, we focus on mathematics education in the course of economics studies. Unfortunately, while mathematical methods prove useful in building economic models and the importance is still growing, the mathematics education plays increasingly smaller role in the course of economics studies at Polish universities. In this paper, we present the results of research on determining the significance of mathematics education from the perspective of economics students and graduates, as well as lecturers of economics. We also discuss the problem of how to introduce mathematics courses into teaching economics. We conclude that the mathematical skills of economics students do not meet the prerequisites of mathematics education in economics teaching.
LA - pol
KW - mathematical culture; the usefulness of mathematics; mathematics education
UR - http://eudml.org/doc/296377
ER -

References

top
 1. Dąbrowa, M.: 2007, Uwagi o kształceniu matematycznym studentów kierunków ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 10(1), 253-270. 
 2. Dąbrowa, M.: 2014, Użyteczność matematyki, jako przedmiotu studiów na kierunkach ekonomicznych, w opinii ekonomistów wykładowców, w: W. Jurek (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii: rozważania ogólne, modele, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 199-215. 
 3. Krygowska, A. Z.: 2003, Elementy aktywności matematycznej, które powinny odgrywać znaczącą rolę w matematyce dla wszystkich, w: J. Żabowski (red.), Materiały do studiowania dydaktyki matematyki, t. 1, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock, 177-178. 
 4. Krygowska, Z.: 1977, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 3, WSiP, Warszawa. 
 5. Pod.: 2008, Podstawa programowa z komentarzami. T. 6. Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum: matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka. 
 6. Roz.: 2011a, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dz.U. nr 253, poz. 1520. 
 7. Roz.: 2011b, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. nr 179, poz. 1065. 
 8. Siwek, H.: 2005, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, WSiP, Warszawa. 
 9. Turnau, S.: 1990, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.