Innovation in hotel industry and the adaptation of historical objects into accommodation facilities

Kamila Ziółkowska-Weiss

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2012)

 • Volume: 3, page 43-57
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
Nowadays, tourism is a crucial sector of national economy, and for many countries and regions it is one of the goals of economic activity, at the same time being a means of social and economic revival. Therefore, in order to professionally present the tourist potential and offer, and to attract tourists, tourist products should be organized, promoted and introduced in a relevant way. It is necessary to bear in mind that tourism is a service sector, a sector in which different kinds of innovations are adapted very quickly. The aim of this article is to present the innovation in the accommodation industry and to show that historical objects in Poland are more and more often adapted into accommodation facilities, which undoubtedly influences the development of tourism in the region where these objects are used. I will draw the reader’s attention to the beneficial conditions and positive effects of running hotels in historical buildings, as well as the negative aspects and threats that stem from converting historical objects into hotels. I will show the outcome of surveys conducted on a group of 150 respondents that were to determine how many persons made use of such object sand that allowed getting acquainted with the respondents’ opinion about the conversion of historical objects into accommodation facilities. Finally, I will suggest a growth strategy for hotels which function in historical buildings.

How to cite

top

Kamila Ziółkowska-Weiss. "Innowacyjność w hotelarstwie z uwzględnieniem adaptacji obiektów zabytkowych na bazę noclegową." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 3 (2012): 43-57. <http://eudml.org/doc/296453>.

@article{KamilaZiółkowska2012,
author = {Kamila Ziółkowska-Weiss},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {innowacja; obiekty historyczne; zamek; pałac; dwór; baza noclegowa},
language = {pol},
pages = {43-57},
title = {Innowacyjność w hotelarstwie z uwzględnieniem adaptacji obiektów zabytkowych na bazę noclegową},
url = {http://eudml.org/doc/296453},
volume = {3},
year = {2012},
}

TY - JOUR
AU - Kamila Ziółkowska-Weiss
TI - Innowacyjność w hotelarstwie z uwzględnieniem adaptacji obiektów zabytkowych na bazę noclegową
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2012
VL - 3
SP - 43
EP - 57
LA - pol
KW - innowacja; obiekty historyczne; zamek; pałac; dwór; baza noclegowa
UR - http://eudml.org/doc/296453
ER -

References

top
 1. Dolecka M., 2003, Nowoczesność spotyka tradycję: hotele w obiektach zabytkowych, „Rynek Turystyczny”, nr 12, s. 44–46 
 2. Grabiszewski M., 2009, Adaptacja obiektów zabytkowych na cele hotelowe, [w:] Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, red. Bugusława Szmygina, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Warszawa-Lublin, s. 43-54 
 3. Grabiszewski M., 2007 Funkcja hotelowa w obiektach zabytkowych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, Konferencja „Aglomeracje miejskie w strukturze osadniczej kraju i regionu”, WSG, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 5-7 grudnia 2007r., Bydgoszcz 
 4. Hjalager A-M.,2010, A review of innovation research in tourism, Tourism Management, vol. 31, 1, p. 1-12, 2010 
 5. Jalinik M., 2008, Innowacje w rozwoju turystyki, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, ss. 465 
 6. Krupa J.,2010, Innowacyjność w turystyce, Wyd. Pro Carpathia, Rzeszów 
 7. Marczuk J., 2008, Hotel z historią: nowe centrum konferencyjne w murach dawnej rezydencji dworskiej, „Świat Hoteli”, nr 5, s. 30–31 
 8. Olchowik L., 2002, Turystyka w zabytkach, „Wiadomości Turystyczne”, nr 29, s.11–12 
 9. Pasieczny R., 2006, Wypoczynek w dworach i pałacach, Wyd. Wiedza i życie, Warszawa 
 10. Pawlikowska-Piechotka A., 2004, Funkcje turystyczne dworów, „Problemy Turystyki”, s. 99–109 
 11. Rydel M., 2008, Założenia do strategii marketingowej dla sieci obiektów zabytkowych w Polsce, [w:] Współczesny marketing trendy działania, red. Genowefa Sobczyk, wyd. PWE, Gdańsk 
 12. Światkowska M., Pietraś A., 2008, Adaptacja obiektów zabytkowych dla potrzeb hotelarstwa jako forma podniesienia atrakcyjności regionu turystycznego, [w:] Innowacje w rozwoju turystyki, red. Jalinik M., Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 438–447 
 13. Szlezynger P., 2003, Adaptacja kompleksów budynków zabytkowych na hotele na wybranych przykładach w Krakowie i okolicy, "Problemy Turystyki", vol. 26, nr 1-4, s. 123-136 
 14. Wójtowicz B., 2010, Strategia rozwoju a ocena jakości usług na przykładzie Zespołu Pałacowego w Kurozwękach w świetle badań sondażowych, [w:] Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, red Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość–Edukacja, nr 6, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa–Kraków, s. 431–450 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.