Natural science in upper secondary school – traditional or modern approach?

Małgorzata Wysocka-Kunisz

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2014)

 • Volume: 6, page 217-229
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
The 2009 reform introduced to the upper secondary school educational program a new subject called Natural Science starting with the school year 2013/14. It differs from traditional subjects of Biology, Geography, Physics and Chemistry in content, organisation and teaching. It has been prepared for pupils intending to pursue deeper education in Humanities. Also discussed in the paper was the answer to the question “How to achieve anticipated learning effects and to make Natural Science classes interesting and exciting”. The issues associated with planning and teaching Natural Science are also presented, as well as the author’s suggestions of innovations in the matter.

How to cite

top

Małgorzata Wysocka-Kunisz. "Lekcja przyrody w liceum – tradycja czy nowoczesność." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 6 (2014): 217-229. <http://eudml.org/doc/296506>.

@article{MałgorzataWysocka2014,
abstract = {W roku szkolnym 2013/14 rozpoczęliśmy w liceum nauczanie przyrody, nowego przedmiotu, w założeniach reformy programowej z 2009 roku różniącego się w zakresie treści, organizacji i metod kształcenia od tradycyjnych przedmiotów biologii, geografii, fizyki i chemii, a przeznaczonego dla uczniów wybierających pogłębione kształcenie w zakresie humanistycznym. Jak osiągnąć założone cele kształcenia, sprawić, by lekcje przyrody były ciekawe i interesujące dla uczniów – jest przedmiotem dyskusji w niniejszym artykule. Przedstawiono również zagadnienia związane z organizacją i prowadzeniem lekcji przyrody oraz propozycje innowacji w tym zakresie.},
author = {Małgorzata Wysocka-Kunisz},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {liceum; podstawa programowa; przyroda; wątek tematyczny; wątek przedmiotowy},
language = {pol},
pages = {217-229},
title = {Lekcja przyrody w liceum – tradycja czy nowoczesność},
url = {http://eudml.org/doc/296506},
volume = {6},
year = {2014},
}

TY - JOUR
AU - Małgorzata Wysocka-Kunisz
TI - Lekcja przyrody w liceum – tradycja czy nowoczesność
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2014
VL - 6
SP - 217
EP - 229
AB - W roku szkolnym 2013/14 rozpoczęliśmy w liceum nauczanie przyrody, nowego przedmiotu, w założeniach reformy programowej z 2009 roku różniącego się w zakresie treści, organizacji i metod kształcenia od tradycyjnych przedmiotów biologii, geografii, fizyki i chemii, a przeznaczonego dla uczniów wybierających pogłębione kształcenie w zakresie humanistycznym. Jak osiągnąć założone cele kształcenia, sprawić, by lekcje przyrody były ciekawe i interesujące dla uczniów – jest przedmiotem dyskusji w niniejszym artykule. Przedstawiono również zagadnienia związane z organizacją i prowadzeniem lekcji przyrody oraz propozycje innowacji w tym zakresie.
LA - pol
KW - liceum; podstawa programowa; przyroda; wątek tematyczny; wątek przedmiotowy
UR - http://eudml.org/doc/296506
ER -

References

top
 1. Lilpop, J., Poziomek, U., Spalik, K. (2012). Realizacja przedmiotu Przyroda – poradnik dla dyrektorów i nauczycieli. W: Edukacja biologiczna i środowiskowa. Warszawa: Wydawnictwo IBE. 
 2. Podstawa programowa z komentarzami. Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, przyroda, geografia, biologia, chemia i fizyka. (2009). Warszawa: MEN. 
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Dz.U. z dnia 22 lutego 2012 r., pozycja 204. 
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Dz.U. z dnia 19 kwietnia 2012 r., pozycja 426. 
 5. Spalik, K., Jagiełło, M., Skirmuntt, G., Kofta, W. (2009). Komentarz do podstawy programowej Przyroda w liceum. W: Podstawa programowa z komentarzami. Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Warszawa: MEN. 
 6. Wysocka-Kunisz, M. (2004). Procedura badawcza w nauczaniu przyrody. W: Uczyć inaczej? Kielce: Instytut Fizyki AŚ, 23–28. 
 7. Wysocka-Kunisz, M. (2012). Nauczanie przyrody w liceum – szanse i zagrożenia. W: I. Fudali, I. Żeber-Dzikowska, E. Buchcic (red.), Współczesne kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na obszarach wiejskich i miejskich. Kielce: Wyd. Perpetuum Mobile s. c. (afiliacja UJK w Kielcach), 107–116. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.