Traditions and range of Polish polar exemplified on the activity of Polish Polar Station in Spitsbergen

Piotr Dolnicki

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2019)

 • Volume: 12, page 104-114
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
In the paper there is presented historical outline of Polish research conducted in polar regions. An important aspect of the work is showing of contemporary involvement of Polish scientific centres in polar research indicating present state and plans for future. In the paper there is also presented functioning of polar station exemplified on the Stanisław Siedlecki Polish Polar Station in Spitsbergen. Presented material is a set of information which may be used by the teachers realizing programme content, which contemporary introduce problems of involvement of Poland in polar research to the primary schools.

How to cite

top

Piotr Dolnicki. "Tradycje i zakres polskich badań polarnych na przykładzie działalności Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 12 (2019): 104-114. <http://eudml.org/doc/296512>.

@article{PiotrDolnicki2019,
abstract = {W artykule przedstawiono rys historyczny polskich badań naukowych prowadzonych na obszarach polarnych. Ważnym aspektem pracy jest przedstawienie współczesnego zaangażowania polskich ośrodków naukowych w badania polarne, wskazanie na ich stan aktualny oraz na plany dotyczące przyszłości. W pracy przedstawiono również sposób funkcjonowania stacji polarnej na przykładzie Polskiej Stacji im. Stanisława Siedleckiego na Spitsbergenie. Prezentowany materiał jest zbiorem informacji możliwych do wykorzystania przez nauczycieli realizujących obowiązującą podstawę programową, która wprowadza do szkół podstawowych zagadnienia dotyczące zaangażowania Polski w badania polarne.},
author = {Piotr Dolnicki},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {Arktyka; Spitsbergen; stacja polarna; badania polarne},
language = {pol},
pages = {104-114},
title = {Tradycje i zakres polskich badań polarnych na przykładzie działalności Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie},
url = {http://eudml.org/doc/296512},
volume = {12},
year = {2019},
}

TY - JOUR
AU - Piotr Dolnicki
TI - Tradycje i zakres polskich badań polarnych na przykładzie działalności Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2019
VL - 12
SP - 104
EP - 114
AB - W artykule przedstawiono rys historyczny polskich badań naukowych prowadzonych na obszarach polarnych. Ważnym aspektem pracy jest przedstawienie współczesnego zaangażowania polskich ośrodków naukowych w badania polarne, wskazanie na ich stan aktualny oraz na plany dotyczące przyszłości. W pracy przedstawiono również sposób funkcjonowania stacji polarnej na przykładzie Polskiej Stacji im. Stanisława Siedleckiego na Spitsbergenie. Prezentowany materiał jest zbiorem informacji możliwych do wykorzystania przez nauczycieli realizujących obowiązującą podstawę programową, która wprowadza do szkół podstawowych zagadnienia dotyczące zaangażowania Polski w badania polarne.
LA - pol
KW - Arktyka; Spitsbergen; stacja polarna; badania polarne
UR - http://eudml.org/doc/296512
ER -

References

top
 1. Długosz Z. 2001. Historia odkryć geograficznych i poznania Ziemi. PWN. Warszawa. 
 2. Dolnicki P., Gawor Ł. 2007. Międzynarodowy rok polarny 2007–2008. Polska działalność naukowa w Arktyce i Antarktyce. W 50. rocznicę założenia Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie. Geografia w Szkole, 3: 54–59. 
 3. Gawor Ł., Dolnicki P. 2012. Walory turystyczne wybranych regionów Spitsbergenu. Annales Universitatis PaedagogicaeCracoviensis Studia Geographica t. III, nr 126. 
 4. Gawor Ł., Dolnicki P. 2018. Benedykt Dybowski – prekursor badań limnologicznych i badacz terenów peryglacjalnych. Professor Benedykt Dybowski an outstanding researcher of common natural heritage of Poland, Belarus and Ukraine: European Neighbourhood Instrumeny Cros-border Cooperation Programme Poland–Belarus–Ukraine 2014–2020: 
 5. publication of the International Scientific Conference: 25–40. 
 6. Guterch A., Gaździcki A., Głowacki P., Grad M., 2004: Polskie ślady w wiecznych lodach. Sprawy Nauki. Biuletyn Ministra Edukacji i Nauki, nr 12 (105). 
 7. Jahn A. 1987. Polskie badania wieloletniej zmarzliny, ich historia, stan obecny i perspektywy. XIV Sympozjum Polarne, Lublin. 
 8. Nowosielski L., Materiały niepublikowane pt. „Spitsbergen- Svalbard” . 
 9. Węsławski J. M., Ziaja W., red.. 2017. Strategia polskich badań polarnych – koncepcja na lata 2017–2027. 2017. Polskie Konsorcjum Polarne. 
 10. www.hornsund.igf.edu.pl 
 11. www.kbp.pan.pl 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.