Family and social conditions of Wacław Nałkowski’s activities

Marzena Kubacz

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2011)

 • Volume: 2, page 11-30
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
The author reveals previously unknown details of the Nałkowskis’ family life which affected the development of Wacław’s character and his interests. These details were also decisive as factors which influenced his scientific and social commitment. Social relationships of his parents and their affinities were also analyzed in order to explain the origins of his worldview. Wacław’s combative nature was already developed in the Russian school, where every symptom of Polish patriotism as well as all forms of free thought were punished. Many questions concerning Nałkowski’s activities can be explained by his experiences from his student days and by the atmosphere at home, where most of his works were written, and where numerous debates and meetings with the representatives of the Polish scientific and patriotic circles were held. The article was composed with the use of the unique source materials collected in the Nałkowskis’ Family Museum in Wołomin, and the memoires of Zofia Nałkowska, the well-known writer and scientist’s daughter.

How to cite

top

Marzena Kubacz. "Rodzinny i społeczny kontekst twórczości Wacława Nałkowskiego." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 2 (2011): 11-30. <http://eudml.org/doc/296539>.

@article{MarzenaKubacz2011,
author = {Marzena Kubacz},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {Wacław Nałkowski; życie rodzinne; edukacja; prace},
language = {pol},
pages = {11-30},
title = {Rodzinny i społeczny kontekst twórczości Wacława Nałkowskiego},
url = {http://eudml.org/doc/296539},
volume = {2},
year = {2011},
}

TY - JOUR
AU - Marzena Kubacz
TI - Rodzinny i społeczny kontekst twórczości Wacława Nałkowskiego
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2011
VL - 2
SP - 11
EP - 30
LA - pol
KW - Wacław Nałkowski; życie rodzinne; edukacja; prace
UR - http://eudml.org/doc/296539
ER -

References

top
 1. Boguszewska H., 1956, Czekamy na życie, [w:] H. Boguszewska, J. Kornacki, Pisma wybrane, t. 2, Warszawa. 
 2. Brzozowski S., 1970, Listy, t. 2, oprac. M. Sroka, Wydawnictwo Literackie, Kraków. 
 3. Cywiński B., 1985, Rodowody niepokornych, Editions Spotkania, Paris. 
 4. Kirchner H., 1983, Wacław Nałkowski – patron niepokornych, „Kronika Warszawy”, nr 1, s. 53–63. 
 5. Lencewicz S., 1936, Wspomnienie o Wacławie Nałkowskim w dwudziestą piątą rocznicę śmierci, „Przegląd Geograficzny”, nr 15. 
 6. Nałkowska Z., 1953, Mój ojciec, Nasza Księgarnia, Warszawa. 
 7. Nałkowska Z., 1956, Życie wznowione, [w:] Z. Nałkowska, Pisma wybrane, wyboru dokonał i przedmową opatrzył W. Mach, wyd. 2, Czytelnik, Warszawa. 
 8. Nałkowska Z., 1957, Z miasta mojego dzieciństwa, [w:] Z. Nałkowska, Widzenie bliskie i dalekie, Warszawa. 
 9. Nałkowska Z., 1975, Dzienniki 1899–1905, oprac. H. Kirchner, Czytelnik, Warszawa. 
 10. Nałkowska Z., 1988, Dzienniki 1930–1939, cz. 1–2, oprac. H. Kirchner, Czytelnik, Warszawa. 
 11. Nałkowska Z., 1996, Dzienniki 1939–1944, oprac. H. Kirchner, Czytelnik, Warszawa. 
 12. Nałkowski W., 1885, Listy do narzeczonej i żony 1879–1894, oprac. B. Koc, PIW, Warszawa 
 13. Nałkowski W., 1886, Nasze krajoznawstwo i środki jego podniesienia, „Przegląd Tygodniowy”, nr 41. 
 14. Nałkowski W., 1901, Ziemia i człowiek. Szkice i studia geograficzne, J. Fiszer, Warszawa. 
 15. Nałkowski W., 1904a, Sienkiewicziana. Szkice do obrazu, Nakładem autora, Kraków. 
 16. Nałkowski W., 1904b, Z powodu życiorysu Darwina, [w:] W. Nałkowski, Jednostka i ogół. Szkice i krytyki psycho-społeczne, U. Czatowicz, Kraków, s. 300–306. 
 17. Nałkowski W., 1904c, Wspomnienia krakowskiego studenta, [w:] W. Nałkowski, Jednostka i ogół. Szkice i krytyki psycho-społeczne, U. Czatowicz, Kraków, s. 417–429. 
 18. Nałkowski W., 1951, Pisma społeczne, oprac. S. Żółkiewski, PIW, Warszawa. 
 19. Nałkowski W., 1963, Wpływ położenia geograficznego na charakter narodów, a stąd na działalność ich i rozwój oświaty czyli w ogóle na historię. Skreślił w zarysie…, Studia i Materiały do Dziejów Nauki Polskiej, seria C, z. 6. Warszawa, s. 103–111. 
 20. Olszewicz B., (red.), 1962, Wacław Nałkowski. W pięćdziesiątą rocznicę zgonu (1911–1961), PWN, Warszawa. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.