Interactive geographical atlas as a new teaching aid

Agnieszka Świętek; Remigiusz Pacyna

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2014)

 • Volume: 6, page 88-103
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
School atlases have always been an important source of geographical knowledge and a teaching aid, used to shape pupils’ skills during geography lessons. Teachers favour the use of atlases for their practical usefulness (development of skills useful in everyday life) and because of the formal requirements of the curriculum. It has been almost a century since the first Polish school geographical atlas was published by Eugeniusz Romer. Since then, the atlases evolved, and the final effect of this evolution, due to the development of modern technology, is the interactive geographical atlas. In their papers, the authors examined this new teaching aid, describing its major features. Analyzing the atlas, the authors showed its advantages and disadvantages from the point of view of practical application and the cartographic quality. The authors also compared a traditional and an interactive atlas. As a result of their analysis, the authors conclude that the new school atlas is a valuable teaching aid, with use of which teachers can run more interesting lessons using a variety of thematic maps and, what is most important, give the students ability to create maps on their own. However, the authors also show some shortcomings, which should be corrected if teachers want to use new atlas instead of the traditional one.

How to cite

top

Agnieszka Świętek, and Remigiusz Pacyna. "Interaktywny atlas geograficzny jako nowy środek dydaktyczny." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 6 (2014): 88-103. <http://eudml.org/doc/296555>.

@article{AgnieszkaŚwiętek2014,
abstract = {Atlasy szkolne od zawsze były ważnymi źródłami wiedzy geograficznej i środkami dydaktycznymi służącymi kształtowaniu umiejętności na lekcjach geografii. Do konieczności korzystania z atlasów przekonują nauczycieli zarówno względy praktyczne (kształtowanie umiejętności przydatnych w codziennym życiu), jak i formalne (wymogi podstawy programowej). Od wydania pierwszego polskiego szkolnego atlasu geograficznego przez Eugeniusza Romera minął prawie wiek. Od tamtego czasu atlasy przeszły ewolucję, a ostatnim efektem zmian, wynikającym z rozwoju nowoczesnych technologii, jest powstanie interaktywnego atlasu geograficznego. W artykule autorzy dokonują analizy tego nowego środka dydaktycznego, opisując jego najważniejsze funkcje. Analizując taki atlas, wskazują zarówno jego wady jak i zalety, z punktu widzenia zastosowania w praktyce szkolnej oraz wartości kartograficznej. Dokonują również porównania atlasu interaktywnego z tradycyjnym papierowym. W wyniku tej analizy autorzy stwierdzają, że nowy atlas szkolny jest cennym środkiem dydaktycznym umożliwiającym prowadzenie ciekawych lekcji z wykorzystaniem różnorodnych map tematycznych i, co najważniejsze, z możliwością samodzielnego tworzenia map przez uczniów. Wskazują jednak również na pewne mankamenty kartograficzne i praktyczne, które powinnybyć usunięte, by atlas interaktywny mógł zastąpić w pełni atlas tradycyjny.},
author = {Agnieszka Świętek, Remigiusz Pacyna},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {atlas geograficzny; kształcenie geograficzne; multimedia; środki dydaktyczne},
language = {pol},
pages = {88-103},
title = {Interaktywny atlas geograficzny jako nowy środek dydaktyczny},
url = {http://eudml.org/doc/296555},
volume = {6},
year = {2014},
}

TY - JOUR
AU - Agnieszka Świętek
AU - Remigiusz Pacyna
TI - Interaktywny atlas geograficzny jako nowy środek dydaktyczny
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2014
VL - 6
SP - 88
EP - 103
AB - Atlasy szkolne od zawsze były ważnymi źródłami wiedzy geograficznej i środkami dydaktycznymi służącymi kształtowaniu umiejętności na lekcjach geografii. Do konieczności korzystania z atlasów przekonują nauczycieli zarówno względy praktyczne (kształtowanie umiejętności przydatnych w codziennym życiu), jak i formalne (wymogi podstawy programowej). Od wydania pierwszego polskiego szkolnego atlasu geograficznego przez Eugeniusza Romera minął prawie wiek. Od tamtego czasu atlasy przeszły ewolucję, a ostatnim efektem zmian, wynikającym z rozwoju nowoczesnych technologii, jest powstanie interaktywnego atlasu geograficznego. W artykule autorzy dokonują analizy tego nowego środka dydaktycznego, opisując jego najważniejsze funkcje. Analizując taki atlas, wskazują zarówno jego wady jak i zalety, z punktu widzenia zastosowania w praktyce szkolnej oraz wartości kartograficznej. Dokonują również porównania atlasu interaktywnego z tradycyjnym papierowym. W wyniku tej analizy autorzy stwierdzają, że nowy atlas szkolny jest cennym środkiem dydaktycznym umożliwiającym prowadzenie ciekawych lekcji z wykorzystaniem różnorodnych map tematycznych i, co najważniejsze, z możliwością samodzielnego tworzenia map przez uczniów. Wskazują jednak również na pewne mankamenty kartograficzne i praktyczne, które powinnybyć usunięte, by atlas interaktywny mógł zastąpić w pełni atlas tradycyjny.
LA - pol
KW - atlas geograficzny; kształcenie geograficzne; multimedia; środki dydaktyczne
UR - http://eudml.org/doc/296555
ER -

References

top
 1. Atlas Geograficzny – liceum. Świat. Polska. (2009). Wyd. 4. Warszawa: PWN. 
 2. Atlas Geograficzny. Świat, Polska. (2010). Wyd. 9. Wrocław: Nowa Era. 
 3. Czerniak-Czyżniak, M. (2012). Atlas – niezbędne narzędzie w nauczaniu geografii. Geografia w Szkole, 6, 27–29. 
 4. Licińska, D. (2002). Lekcja z zastosowaniem programu multimedialnego „Szkolny atlas Polski”. Geografia w Szkole, 2, 85–86. 
 5. Pasławski, J. (2003). Mapy topograficzne na rynku z perspektywy potrzeb szkoły. Geografia w Szkole, 1, 15–19. 
 6. Pasławski, J. (red.) (2010). Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wrocław: Nowa Era. 
 7. Piskorz, S. (red.) (1995). Zarys dydaktyki geografii. Warszawa: PWN. 
 8. Podgórski, Z. (2007). Wybrane aspekty badań nad stosowaniem komputerów w nauczaniu geografii. Geografia w Szkole, 2, 31–38. 
 9. Przyłuska, B. (2008). Stulecie pierwszego atlasu E. Romera. Geografia w Szkole, 6, 48–52. 
 10. Rolf-Murawska, M., Podgórski, Z. (2010). Interaktywnie na tablicy. W poszukiwaniu zastosowań tablicy interaktywnej do nauczania geografii. Geografia w Szkole, 3, 53–58. 
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17. 
 12. Stankiewicz, M. (2000). Znaczenie map topograficznych w nauczaniu geografii oraz kształtowaniu wiedzy o swoim regionie. Geografia w Szkole, 2/3, 74–80. 
 13. Warcholik, W. (2000). GPS – nowe zainteresowanie ucznia. Geografia w Szkole, 4, 193–197. 
 14. Wieczorek, T., Soja, J. (2008). Co z tą mapą? Trudności na maturze z geografii. Geografia w Szkole, 6, 5–10. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.