Research of the personality of Wacław Nałkowski

Elżbieta Choinkowska

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2011)

 • Volume: 2, page 31-41
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
The article attempts to explain the scientific and social phenomenon that was constituted by the figure of Wacław Nałkowski. With comprehensive knowledge concerning his life, the author undertook the characterization of his personality with the use of the special psychological method of transactional analysis. It is a method developed by American psychiatrist Eric Berne during 1960s. It explains the way people think and behave, offering many tools to understand human functioning, social, spiritual and intellectual development, and person’s inherent creative potential. The analysis proved to be helpful to define these characteristic sand attitudes of Nałkowski that are desirable in today’s teachers and researchers.

How to cite

top

Elżbieta Choinkowska. "Badania nad osobowością Wacława Nałkowskiego." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 2 (2011): 31-41. <http://eudml.org/doc/296626>.

@article{ElżbietaChoinkowska2011,
author = {Elżbieta Choinkowska},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {Wacław Nałkowski; analiza osobowości; wychowanie w rodzinie; edukacja szkolna; cechy; umiejętności},
language = {pol},
pages = {31-41},
title = {Badania nad osobowością Wacława Nałkowskiego},
url = {http://eudml.org/doc/296626},
volume = {2},
year = {2011},
}

TY - JOUR
AU - Elżbieta Choinkowska
TI - Badania nad osobowością Wacława Nałkowskiego
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2011
VL - 2
SP - 31
EP - 41
LA - pol
KW - Wacław Nałkowski; analiza osobowości; wychowanie w rodzinie; edukacja szkolna; cechy; umiejętności
UR - http://eudml.org/doc/296626
ER -

References

top
 1. Boguszewska H., 1956, Czekamy na życie, [w:] H. Boguszewska, J. Kornacki, Pisma wybrane, t. 2, Warszawa. 
 2. Lencewicz S., 1936, Wspomnienie o Wacławie Nałkowskim w dwudziestą piątą rocznicę śmierci, „Przegląd Geograficzny”, nr 15. 
 3. Nałkowska Z., 1953, Mój ojciec, Nasza Księgarnia, Warszawa. 
 4. Nałkowska Z., 1975, Dzienniki 1899–1905, oprac. H. Kirchner, Czytelnik, Warszawa. 
 5. Nałkowski W., 1887, Zarys geografii powszechnej (rozumowej), Paprocki, Warszawa. 
 6. Nałkowski W., 1963, Wpływ położenia geograficznego na charakter narodów, a stąd na działalność ich i rozwój oświaty czyli w ogóle na historię. Skreślił w zarysie…, Studia i Materiały do Dziejów Nauki Polskiej, seria C, z. 6. Warszawa, s. 103–111. 
 7. Olszewicz B., (red.), 1962, Wacław Nałkowski. W pięćdziesiątą rocznicę zgonu (1911–1961), PWN, Warszawa. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.