Tourism in Andalusia

Klaudia Piasecka

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2019)

 • Volume: 13, page 143-149
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
In the paper the characteristics of most popular and unusual tourist attractions of Andalusia will be discussed. The below-mentioned tourist attractions mostly enter into the list of World Herritage Sites, but there are also tourist attractions specified which are not on this list. Moreover, the author wishes to present that data received from Junta de Andalucía about tourist movement in Andalusia in 2017 and 2018. The data contains information about a number of the tourists from abroad in Andalusia and its provinces. Furthermore, the author wishes to characterize an ordinary tourist arriving in Andalusia comparing years 2010 and 2017. This characteristic will contain the tourist’s sex, age, financial standing, means of transport and destination. The following data indicates a constant growth in interest in Andalusia.

How to cite

top

Klaudia Piasecka. "Turystyka w Andaluzji." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 13 (2019): 143-149. <http://eudml.org/doc/296628>.

@article{KlaudiaPiasecka2019,
abstract = {Celem niniejszego artykułu jest wyszczególnienie i omówienie najważniejszych walorów turystycznych andaluzyjskiej części Hiszpanii z podziałem na najpopularniejsze miasta i ich atrakcje. Wymienione i scharakteryzowane walory w większości zostały uwzględnione na Liście Obiektów Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, jednak pojawiają się też obiekty spoza tej listy. Autorka pragnie przedstawić dane, które zostały zgromadzone na podstawie zestawień opublikowanych przez instytucję Junta de Andalucía dotyczących ruchu turystycznego na terenie Andaluzji w 2017 i 2018 roku. Zestawienia wspomniane w niniejszym artykule zawierają informacje na temat liczby podróżujących turystów zagranicznych z wyszczególnienim danych dla całego regionu i dla konkretnych prowincji. Ponadto zostanie scharakteryzowany profil przeciętnego turysty z 2010 i 2017 roku, który odwiedził andaluzyjskie ziemie uwzględniając jego płeć, wiek, sytuację finansową, wybrany środek transportu, cel podróży. Przytoczone dane wskazują na nieustanny wzrost zainteresowania Andaluzją wśród turystów. Artykuł ma charakter analityczny.},
author = {Klaudia Piasecka},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {Andaluzja; Hiszpania; turystyka; walory turystyczne},
language = {pol},
pages = {143-149},
title = {Turystyka w Andaluzji},
url = {http://eudml.org/doc/296628},
volume = {13},
year = {2019},
}

TY - JOUR
AU - Klaudia Piasecka
TI - Turystyka w Andaluzji
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2019
VL - 13
SP - 143
EP - 149
AB - Celem niniejszego artykułu jest wyszczególnienie i omówienie najważniejszych walorów turystycznych andaluzyjskiej części Hiszpanii z podziałem na najpopularniejsze miasta i ich atrakcje. Wymienione i scharakteryzowane walory w większości zostały uwzględnione na Liście Obiektów Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, jednak pojawiają się też obiekty spoza tej listy. Autorka pragnie przedstawić dane, które zostały zgromadzone na podstawie zestawień opublikowanych przez instytucję Junta de Andalucía dotyczących ruchu turystycznego na terenie Andaluzji w 2017 i 2018 roku. Zestawienia wspomniane w niniejszym artykule zawierają informacje na temat liczby podróżujących turystów zagranicznych z wyszczególnienim danych dla całego regionu i dla konkretnych prowincji. Ponadto zostanie scharakteryzowany profil przeciętnego turysty z 2010 i 2017 roku, który odwiedził andaluzyjskie ziemie uwzględniając jego płeć, wiek, sytuację finansową, wybrany środek transportu, cel podróży. Przytoczone dane wskazują na nieustanny wzrost zainteresowania Andaluzją wśród turystów. Artykuł ma charakter analityczny.
LA - pol
KW - Andaluzja; Hiszpania; turystyka; walory turystyczne
UR - http://eudml.org/doc/296628
ER -

References

top
 1. Długosz, Z. (2017). Geograficzny leksykon miejsc i obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kraków: Attyka. 
 2. Dobrzyński, R. (1977). Hiszpania. Warszawa: Wiedza Powszechna. 
 3. Ellingham, M., Fisher, J., Kenyon, G., Brown, J. (2003). Praktyczny przewodnik – Hiszpania, część zachodnia. Bielsko-Biała: Pascal. 
 4. Gaworecki, W. (2007). Turystyka. Warszawa: PWE. 
 5. Kaczmarska, A. (2014). Wybrane czynniki rozwoju turystyki. Katowice: Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 
 6. Olchowik-Adamowska, L., Stettner-Stefańska, B., Ławecki, T. (2004). Podróż po krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Świat Książki. 
 7. Przecławski, K. (1997). Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Kraków: Albis. 
 8. Straszewicz, L. (1982). Hiszpania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
 9. Raporty Junta de Andalucía: 
 10. www.andalucia.org/es/profesional/meracados-turisticos/ 
 11. www.andalucia.org/media/tinyimages /file/perfil_prof_total_turistas_jul18.pdf 
 12. www.andalucia.org/media/tinyimages /file/perfil_prof_andaluces_jul18.pdf 
 13. www.andalucia.org/media/tinyimages /file/perfil_prof_extranjeros_jul18.pdf 
 14. www.andalucia.org/media/tinyimages /file/perfil_prof_otros_mercados_jul18.pdf 
 15. www.andalucia.org/media/tinyimages /file/perfil_prof_ciudad_jul18.pdf 
 16. www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones/estadísticas/reglado_ene-jun18.pdf 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.