Looking for methodological innovations in qualitative research – analyses of geography graduates’ transition to the labour market

Danuta Piróg

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2014)

 • Volume: 6, page 9-18
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
The aim of the paper is to propose using the adopted and partly modified semantic field method for the analysis and interpretation of longer answers for open questions in social geography and educational surveys. The article consists of both the classic semantic field method description and the scope of its modification done for surveying geography graduates’ transition to the labour market. It also presents some results of this transition process which would not be possible to identify without using the modified semantic field method during the analysis of the collected material. The modified semantic field method, apart from transforming qualitative material into quantitative data, allows for a methodologically explained, clear, easy process of analysing, as well as concluding and formulating rules devoted to quantitative spheres of the problem. Benefits of using both the classic and modified semantic field method seem to encourage scientists to use it in educational studies and surveys. The most suitable topics for using the method in educational studies are those devoted to the effectiveness, quality and satisfaction.

How to cite

top

Danuta Piróg. "W poszukiwaniu metodologicznych innowacji w badaniach jakościowych – przykład z analiz przechodzenia absolwentów geografii na rynek pracy." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 6 (2014): 9-18. <http://eudml.org/doc/296704>.

@article{DanutaPiróg2014,
abstract = {Celem autorki było zaproponowanie wprowadzenia częściowo zmodyfikowanej metody pól semantycznych do analizy i interpretacji dłuższych odpowiedzi na pytania otwarte w badaniach z zakresu geografii społecznej i dydaktyki geografii. Opracowanie zawiera opis klasycznej metody pól semantycznych oraz zakres jej modyfikacji, wykonanej na potrzeby realizacji badań poświęconych procesowi wchodzenia absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy wraz z przykładowymi rezultatami zastosowania tej metody. Tak prowadzona analiza odpowiedzi na pytanie otwarte, oprócz przetransponowania zawartości treści na dane ilościowe, pozwoliła na metodycznie uzasadnione, przejrzyste i relatywnie łatwe w dalszej procedurze badawczej porównywanie wyników i formułowanie prawidłowości dotyczących jakościowych wymiarów eksplorowanego zagadnienia. Możliwości, które stwarza zarówno klasyczna jak i zmodyfikowana metoda pól semantycznych, wydają się czynić ją przydatną także w badaniach dotyczących procesu kształcenia, zwłaszcza w takich jego aspektach, jak efektywność, jakość i satysfakcja.},
author = {Danuta Piróg},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {absolwent geografii; badania jakościowe; metoda pól semantycznych; tranzycja},
language = {pol},
pages = {9-18},
title = {W poszukiwaniu metodologicznych innowacji w badaniach jakościowych – przykład z analiz przechodzenia absolwentów geografii na rynek pracy},
url = {http://eudml.org/doc/296704},
volume = {6},
year = {2014},
}

TY - JOUR
AU - Danuta Piróg
TI - W poszukiwaniu metodologicznych innowacji w badaniach jakościowych – przykład z analiz przechodzenia absolwentów geografii na rynek pracy
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2014
VL - 6
SP - 9
EP - 18
AB - Celem autorki było zaproponowanie wprowadzenia częściowo zmodyfikowanej metody pól semantycznych do analizy i interpretacji dłuższych odpowiedzi na pytania otwarte w badaniach z zakresu geografii społecznej i dydaktyki geografii. Opracowanie zawiera opis klasycznej metody pól semantycznych oraz zakres jej modyfikacji, wykonanej na potrzeby realizacji badań poświęconych procesowi wchodzenia absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy wraz z przykładowymi rezultatami zastosowania tej metody. Tak prowadzona analiza odpowiedzi na pytanie otwarte, oprócz przetransponowania zawartości treści na dane ilościowe, pozwoliła na metodycznie uzasadnione, przejrzyste i relatywnie łatwe w dalszej procedurze badawczej porównywanie wyników i formułowanie prawidłowości dotyczących jakościowych wymiarów eksplorowanego zagadnienia. Możliwości, które stwarza zarówno klasyczna jak i zmodyfikowana metoda pól semantycznych, wydają się czynić ją przydatną także w badaniach dotyczących procesu kształcenia, zwłaszcza w takich jego aspektach, jak efektywność, jakość i satysfakcja.
LA - pol
KW - absolwent geografii; badania jakościowe; metoda pól semantycznych; tranzycja
UR - http://eudml.org/doc/296704
ER -

References

top
 1. Allen, J., van der Velden, R. (2007). Transition from higher education to work. In: U. Teichler (Ed.), Careers of university graduates: Views and experiences in comparative perspectives. Dordrecht: Springer, 55–78. 
 2. Doroszewicz, S. (2011). Metodyka badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. 
 3. Encyklopedia Powszechna. (2002). T. VI. Kraków: Wyd. Kluszczyński. 
 4. Kapila, S., Lyon, F. (2006). Expedition field techniques. People oriented research. London: Royal Geography Society. 
 5. Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN. 
 6. Konecki, K., Ślęzak, I. (2012). Socjologia jakościowa – innowacyjne metody w badaniach jakościowych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 8(1), 6–10. 
 7. Mayntz, R., Holm, K., Hübner, P. (1985). Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: PWN. 
 8. Pilch, T. (1995). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wyd. Żak. 
 9. Piróg, D. (2010). Sondaż diagnostyczny w badaniach z zakresu dydaktyki geografii – wybrane determinanty responsywności. W: S. Liszewski (red.), Obszary metropolitarne we współczesnym środowisku geograficznym. Łódź: UŁ, 415–425. 
 10. Robin, R. (1980). Badanie pól semantycznych: doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud. W: M. Głowiński (red.), Język i społeczeństwo. Warszawa: Czytelnik, 205–282. 
 11. Salas-Valasco, M. (2007). The transition from higher education to employment in Europe: the analysis of time to obtain the first job. Higher Education, 54(3), 333–360. 
 12. Schomburg, H., Teichler, U. (Eds.). (2006). Higher education and graduate employment in Europe. Results from graduate surveys from twelve countries. Higher education dynamics, 15. 
 13. Travers, M. (2009). New methods, old problems: Ascetical view of innovation in qualitative research. Qualitative Research, 9(2), 161–179. 
 14. Wiles, R., Crow, G., Pain, H. (2011). Innovation in qualitative research methods: a narrative review. Qualitative Research, 11(5), 587–604. 
 15. Wyka, A. (1993). Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.