Jubilees and news

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (1990)

 • Volume: 35, Issue: 4, page 228-236
 • ISSN: 0032-2423

Abstract

top
Havel, Václav: Vzpomínka na doc. RNDr. Antonína Špeldu, DrSc. Jankovský, Zdeněk: Profesor Milan Pišl sedmdesátníkem. Novák, Josef: K šedesátinám docenta Luďka Granáta. Malíšek, Vladimír: RNDr. Jaromír Široký - šedesátiletý. Mikolášová, Věra: Mezinárodní konference o diferenciální geometrii a jejích aplikacích. Kufner, Alois; Pázman, Andrej: Medzinárodné matematické centrum S. Banacha. Matula, Miloš: Kolik je na světě matematiků?

How to cite

top

"Jubilea a zprávy." Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 35.4 (1990): 228-236. <http://eudml.org/doc/35490>.

@article{Unknown1990,
abstract = {Havel, Václav: Vzpomínka na doc. RNDr. Antonína Špeldu, DrSc. Jankovský, Zdeněk: Profesor Milan Pišl sedmdesátníkem. Novák, Josef: K šedesátinám docenta Luďka Granáta. Malíšek, Vladimír: RNDr. Jaromír Široký - šedesátiletý. Mikolášová, Věra: Mezinárodní konference o diferenciální geometrii a jejích aplikacích. Kufner, Alois; Pázman, Andrej: Medzinárodné matematické centrum S. Banacha. Matula, Miloš: Kolik je na světě matematiků?},
journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
language = {cze},
number = {4},
pages = {228-236},
publisher = {Jednota českých matematiků a fyziků Union of Czech Mathematicians and Physicists},
title = {Jubilea a zprávy},
url = {http://eudml.org/doc/35490},
volume = {35},
year = {1990},
}

TY - JOUR
TI - Jubilea a zprávy
JO - Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
PY - 1990
PB - Jednota českých matematiků a fyziků Union of Czech Mathematicians and Physicists
VL - 35
IS - 4
SP - 228
EP - 236
AB - Havel, Václav: Vzpomínka na doc. RNDr. Antonína Špeldu, DrSc. Jankovský, Zdeněk: Profesor Milan Pišl sedmdesátníkem. Novák, Josef: K šedesátinám docenta Luďka Granáta. Malíšek, Vladimír: RNDr. Jaromír Široký - šedesátiletý. Mikolášová, Věra: Mezinárodní konference o diferenciální geometrii a jejích aplikacích. Kufner, Alois; Pázman, Andrej: Medzinárodné matematické centrum S. Banacha. Matula, Miloš: Kolik je na světě matematiků?
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/35490
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.