News and jubilees

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (1972)

 • Volume: 17, Issue: 3, page 160-168
 • ISSN: 0032-2423

Abstract

top
Rozsíval, Miroslav: Člen korespondent ČSAV J. M. Bačkovský šedesátiletý. Klein, Tomáš: K životnému jubileu prof. Cyrila Palaja. Voráček, Jan: K padesátinám prof. Miroslava Laitocha. Varga, Zoltán, Bartko, Ondrej, Veme, Ján: K päťdesiatinám prof. Mateja Rákoša. Usačev, Sergej: K šesťdesiatimpiatim narodeninám prof. Jána Vanoviča. Volf, Ivo: Sovětské fyzikální časopisy v USA.

How to cite

top

"Zprávy a jubilea." Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 17.3 (1972): 160-168. <http://eudml.org/doc/35714>.

@article{Unknown1972,
abstract = {Rozsíval, Miroslav: Člen korespondent ČSAV J. M. Bačkovský šedesátiletý. Klein, Tomáš: K životnému jubileu prof. Cyrila Palaja. Voráček, Jan: K padesátinám prof. Miroslava Laitocha. Varga, Zoltán, Bartko, Ondrej, Veme, Ján: K päťdesiatinám prof. Mateja Rákoša. Usačev, Sergej: K šesťdesiatimpiatim narodeninám prof. Jána Vanoviča. Volf, Ivo: Sovětské fyzikální časopisy v USA.},
journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
language = {cze},
number = {3},
pages = {160-168},
publisher = {Jednota českých matematiků a fyziků Union of Czech Mathematicians and Physicists},
title = {Zprávy a jubilea},
url = {http://eudml.org/doc/35714},
volume = {17},
year = {1972},
}

TY - JOUR
TI - Zprávy a jubilea
JO - Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
PY - 1972
PB - Jednota českých matematiků a fyziků Union of Czech Mathematicians and Physicists
VL - 17
IS - 3
SP - 160
EP - 168
AB - Rozsíval, Miroslav: Člen korespondent ČSAV J. M. Bačkovský šedesátiletý. Klein, Tomáš: K životnému jubileu prof. Cyrila Palaja. Voráček, Jan: K padesátinám prof. Miroslava Laitocha. Varga, Zoltán, Bartko, Ondrej, Veme, Ján: K päťdesiatinám prof. Mateja Rákoša. Usačev, Sergej: K šesťdesiatimpiatim narodeninám prof. Jána Vanoviča. Volf, Ivo: Sovětské fyzikální časopisy v USA.
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/35714
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.