Lessen over de Algebra of Stelkunst, ten Gebruike der latijnsche Scholen

Year: 1817