Displaying similar documents to “Kterak se sestrojují sdružené a kolmé paprsky dvou soustředných svazků projektivných”

Blondlotovy paprsky

M. Otta (1905)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Similarity: