Displaying similar documents to “Rešavanje linearnih τ -diferencnih jednačina pomoću τ -diskretnog operatorskog računa”