Displaying similar documents to “Nota o rozprawie Richarda Dedekinda Stetigkeit und irrationale Zahlen”

Treść Tomu

(1931)

Prace Matematyczno-Fizyczne

Similarity:

Przegląd Literatury. Bibliografia

(1899)

Wiadomości Matematyczne

Similarity:

D-r J. Puzyna. Teorya funkcyj analitycznych (Sprawozdawca K. Żorawski). str. 53-59 Przegląd niektórych nowszych podręczników rachunku nieskończonostkowego (Sprawozdawca S. Dickstein). str. 60-76 D-r F. Junker. Höhere Analysis I. 1898. D-r R. Fricke. Hauptsätze der Differential - und Integralrechnung 1897 Emanuel Czuber Vorlesungen über Differential - und Integralrechnung I, II. 1898. M. Appell. Eléments d'analyse...

Materiały redakcyjne

(1910)

Prace Matematyczno-Fizyczne

Similarity:

Strona Tytułowa Treść tomu XXI-go - Table des matières du tome XXI str I-II Czasopisma, książki i broszury nadesłane do Redakcyi "Prac matematyczno-fizycznych" str.199-200

Przegląd Literatury. Bibliografia

(1903)

Wiadomości Matematyczne

Similarity:

J. Kostecki. Algebra wyższych klas szkół średnich (T. Łopuszański). str. 62-71 F. Kucharzewski. Planimetry polskie i ich wynalazcy (Wł. Fołkierski). str. 71-76 M. Rudzki. O budowie kosmosu (S. Dickstein). str. 76 B. Niewęgłowski. Cours d'Algèbre à l'usage des élèves de la classe de mathématiques spéciales (S. Dickstein). str. 76-81 R. Betazzi. Aritmetica razionale (S. Dickstein). str. 81-83 G. Peano. Aritmetica generale...

Spis rzeczy

(1927)

Pisma Mariana Smoluchowskiego

Similarity: