Displaying similar documents to “Zprávy a jubilea”

Jubilea a zprávy

(1978)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Similarity:

Zahradník, Stanislav: Profesor František Mašek pětašedesátiletý. Košťál, Rostislav: Desátá mezinárodní fyzikální olympiáda v ČSSR.

Jubilea a zprávy

(1973)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Similarity:

Docent Vyšín pětašedesátníkem? Košťál, Rostislav: Mezinárodní fyzikální olympiáda v Bukurešti.

Jubilea a zprávy

(1981)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Similarity:

Láníček, Josef: Za profesorem Václavem Štěpánským. Dušek, František: Profesor Miloš Jelínek sedmdesátníkem. Hašek, Karel: Šedesátiny docenta Karla Mišoně.

Jubilea a zprávy

(1980)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Similarity:

Karel Drábek: Profesor Josef Tesař osmdesátníkem. Kristina Smítalová: Životné jubileum zaslúžilej učitel'ky Viery Šimčiskovej. Zdeněk Holuša: Šedesát let Mojmíra Simerského. Kowalski, Oldřich: Kolokvium o diferenciální geometrii, Budapest 1979. Drbohlav, Karel; Bican, Ladislav; Němec, Petr: Zpráva o letní škole o obecné algebře a uspořádaných množinách.