Displaying similar documents to “On two-dimensional finite-gap potential Schrödinger and Dirac operators with singular spectral curves.”

About Sergej L'vovich Sobolev.

Lavrent'ev, M. M., Ershov, Yu. L., Kutateladze, S. S., Borovkov, A. A., Godunov, S. K., Goncharov, S. S., Reshetnyak, Yu. G., Romanov, V. G., Mazurov, V. D. (2003)

Sibirskij Matematicheskij Zhurnal

Similarity: