On the world reform movement in mathematics education and on the participation of the Czechoslovak Academy of Sciences in our educational reform

Vladimír Kořínek

Časopis pro pěstování matematiky (1965)

 • Volume: 090, Issue: 4, page 490-496
 • ISSN: 0528-2195

How to cite

top

Kořínek, Vladimír. "Reformní hnutí ve vyučování matematice ve světě a účast Československé akademie věd na reformě tohoto vyučování u nás." Časopis pro pěstování matematiky 090.4 (1965): 490-496. <http://eudml.org/doc/19477>.

@article{Kořínek1965,
author = {Kořínek, Vladimír},
journal = {Časopis pro pěstování matematiky},
language = {cze},
number = {4},
pages = {490-496},
publisher = {Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences},
title = {Reformní hnutí ve vyučování matematice ve světě a účast Československé akademie věd na reformě tohoto vyučování u nás},
url = {http://eudml.org/doc/19477},
volume = {090},
year = {1965},
}

TY - JOUR
AU - Kořínek, Vladimír
TI - Reformní hnutí ve vyučování matematice ve světě a účast Československé akademie věd na reformě tohoto vyučování u nás
JO - Časopis pro pěstování matematiky
PY - 1965
PB - Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences
VL - 090
IS - 4
SP - 490
EP - 496
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/19477
ER -

References

top
 1. M. Ráb, Asymptotische Formeln fúr die Lósungen der Differentialgleichung y " - q y = 0 , Czech. Math. J. 14 (89), 1964, 203-221. (1964) MR0165173
 2. Z. Hustý, Asymptotische Eigenschaften von Lósungen homogener iinearer Differentialgleichungen n -ter Ordnung, Mathematische Nachrichten. Im Druck. Zdeněk Hustv, Brno 
 3. Miloš Jelínek, O modernisačních snahách v matematickém vyučování v cizině, Vychází na pokračování v časopise Matematika ve škole. (Laskavostí s. Jelínka měl jsem k disposici celý rukopis). 
 4. School Mathematics Study Group: Mathematics for junior high school, Vol. 1 and 2 
 5. Programme moderne de mathematiques pour ľenseignement secondaire, OECE. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.