Survey of results in differential geometry based on tensor methods in Czechoslovakia

Alois Urban

Časopis pro pěstování matematiky (1963)

 • Volume: 088, Issue: 2, page 211-223
 • ISSN: 0528-2195

How to cite

top

Urban, Alois. "Přehled výsledků československé diferenciální geometrie tensorového zaměření." Časopis pro pěstování matematiky 088.2 (1963): 211-223. <http://eudml.org/doc/19565>.

@article{Urban1963,
author = {Urban, Alois},
journal = {Časopis pro pěstování matematiky},
keywords = {geometry},
language = {cze},
number = {2},
pages = {211-223},
publisher = {Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences},
title = {Přehled výsledků československé diferenciální geometrie tensorového zaměření},
url = {http://eudml.org/doc/19565},
volume = {088},
year = {1963},
}

TY - JOUR
AU - Urban, Alois
TI - Přehled výsledků československé diferenciální geometrie tensorového zaměření
JO - Časopis pro pěstování matematiky
PY - 1963
PB - Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences
VL - 088
IS - 2
SP - 211
EP - 223
LA - cze
KW - geometry
UR - http://eudml.org/doc/19565
ER -

References

top
 1. Budínský Br., Příspěvek k teorii afinní normály, (1960), nepublikováno, str. 15. (1960) 
 2. Budínský Br., Příspěvek k afinní teorii ploch, (1961), nepublikováno, str. 21. (1961) 
 3. Havlíček K., Klein’s Representation of Ruled Surfaces, Spisy přír. fak. K. u., 172 (1939/46), 17-20. (1939) 
 4. Havlíček K., Rozvinutelné plochy v přímkové geometrii, Rozpravy II. tř. České akad., LIII, 42 (1943), 1-24; Mitteilungen der Tschech. Akad. der Wissenschaften, LIII, 42 (1943), 1-3. (1943) MR0024205
 5. Havlíček K., Contact des courbes et des hypersphères dans un espace euclidien à n dimensiones - Courbes sphériques, Čas. pro pěst. mat. a fys., 72 (1947), 137-146. (1947) MR0027164
 6. Havlíček K., Sur les surfaces enveloppes de sphères, Čas. pro pěst. mat., 74 (1949), 21-40. (1949) MR0033137
 7. Havlíček K., Surfaces réglées qui sont enveloppes des sphères, Czech. Math. Journal, 1 (76) (1951), 187-197. Каналовые линейчатые поверхности. Чехосл. Мат. Журнал, I (76), (1951), 213-224. (1951) MR0050938
 8. Havlíček K., Kanálové W-plochy, Čas. pro pěst. mat., 78 (1953), 347-357. (1953) MR0067541
 9. Havlíček K., Poznámka k přímkové geometrii rozvinutelných ploch, Čas. pro pěst. mat., 81 (1956), 26-37. (1956) MR0082154
 10. Hlavatý V., Diferenciální geometrie křivek a ploch a tensorový počet, Praha (1937). (1937) 
 11. Hlavatý V., Diferenciální přímková geometrie I, II, Rozpravy II. tř. České akad., L, 27 (1941). (1941) 
 12. Hlavatý V., Zur Lie'schen Kugelgeometrie I. Kanalflächen, Věstník Král. české spol. nauk, Praha (1941). (1941) 
 13. Hlavatý V., K Lieově kulové geometrii II. Kongruence (Elementární vlastnosti), Rozpravy II. tř. České akad., LI, 33 (1941). (1941) 
 14. Hlavatý V., K Lieově kulové geometrii III. Kongruence (Základní rovnice), Rozpravy II. tř. České akad., LII, 7 (1942). (1942) 
 15. Hlavatý V., K Lieově kulové geometrii IV. Kongruence (Integrabilní konexe), Rozpravy II. tř. České akad., LII, 16 (1942). (1942) 
 16. Horák Zd., Princip energie a rovnice fysiky, Spisy přír. fak. K. u., 25 (1924), 1-40. (1924) 
 17. Horák Zd., K teorii minimálních ploch, Čas. pro pěst. mat. a fys., 56 (1927), 252-267. (1927) 
 18. Horák Zd., Zobecnění pojmu variety, Spisy přír. fak. M. u., 86 (1927), 1-20. (1927) 
 19. Horák Zd., Die Formeln für allgemeine lineare Übertragung bei Benutzung von nichtholonomen Parametern, Nieuw Archief voor Wiskunde, XV, Groningen (1927), 193-201. (1927) 
 20. Horák Zd., Sur la courbure des variétés non holonomes, Comptes rendus, 187 (1928), 1273-1275. (1928) 
 21. Horák Zd., Sur le problème fondamental du calcul intégral absolu, Comptes rendus, 189 (1929), 19- 21- (1929) 
 22. Horák Zd., Sur les dérivées par rapport aux affineurs, L'enseignement Mathématiques, 28 (1929), 212 až 214. (1929) 
 23. Kepr B., Příspěvek k průniku dvou ploch, Pokroky mat., fys. a astron., I, 3 (1956), 242. (1956) 
 24. Kepr B., Příspěvek ke geometrii křivek spádových, Pokroky mat., fys. a astron., II, 3 (1957), 365 až 367. (1957) 
 25. Kepr B., Příspěvek k rovnoběžnému osvětlení ploch, Sborník věd. prací fak. inž. stav. v Praze, SPN (1958), 149-152. (1958) 
 26. Kepr B., Příspěvek k rovnoběžnému přenosu vektorů plochy, Sborník 21 ČVUT fak. inž. stav., SPN (1959), 143-148. (1959) 
 27. Mikan M., Cartanova geometrie na ploše kulové, Čas. pro pěst. mat. a fys., 66 (1927), 103-121. (1927) 
 28. Mikan M., Königovy prostory přidružené vnořeným varietám, Rozpravy II. tř. České akad., XLIX, 33 (1939), 1 - 13; Mitteilungen der Tschech. Akad. der Wissenschaften (1939), 1-4. (1939) 
 29. Mikan M., Möbiova a neeuklidovská geometrie jednoparametrických útvarů, (rukopis). 
 30. Nožička Fr., Le vecteur affinnormal et la connexion de l’hypersurface dans l’espace affin, Čas. pro pěst. mat. a fys., 75 (1950), 179-209. (1950) MR0042190
 31. Nožička Fr., Konexe a normála invariantního směru pro nadplochu v prostoru afinním, Čas. pro pěst. mat. a fys., 74 (1949), 260-263. (1949) 
 32. Nožička Fr., La connexion et la normale de l’hypersurface dans l'espace riemannien du point de vue de la géométrie affine, Czech. Math. Journal, 1 (76) (1951), 17-28. Связаность и нормаль гиперповерхности в пространстве Римана с точки зрения аффинной геометрии. Чехосл. Мат. Журнал, 1 (76) (1951), 19-31. (1951) Zbl0045.25304MR0050349
 33. Nožička Fr., Křivka v afinním prostoru a její afinní oblouk, Čas. pro pěst. mat. 78 (1953), 307-339. (1953) MR0068263
 34. Nožička Fr., O nadplochách totálně geodetických v Riemannově prostoru I, II, Čas. pro pěst. mat., 78 (1953), 65-72, 215-228. (1953) MR0084164
 35. Nožička Fr., K problému afinní normály a indukované konexe nadplochy v afinním prostoru, Čas. pro pěst. mat, 79 (1954), 101-134. (1954) MR0069566
 36. Nožička Fr., Příspěvek k afinní geometrii ploch, Čas. pro pěst. mat., 81, 137-156. MR0087152
 37. Nožička Fr., O styku variet v afinním lineárním prostoru, Čas. pro pěst. mat., 83 (1958), 171-201. (1958) MR0096253
 38. Profant M., Poznámka ke skaláru charakterisujícímu kanálové plochy, Acta univ. Carolinae, Math., 2 (1960), 51-60. (1960) 
 39. Urban A., Le complex de normales de V 2 dans V 4 , Spisy přír. fak. K. u., 154 (1937), 28-32. (1937) 
 40. Urban A., Frenetovy vzorce nerozvinutemých přímkových ploch, Rozpravy II. tř. České akad., LII, 18 (1942), 1-20; Mitteilungen der Tschech. Akad. der Wissenschaften, LII, 18 (1942), 1 - 3. (1942) MR0024197
 41. Urban A., Diferenciální rovnice křivek na speciální V n - 1 ve V n , Rozpravy II. tř. České akad., LVII, 9 (1947), 1-12; Bullet. intern. de l'Academie tchèque des Sciences, LVII, 9 (1947), 1-5. (1947) 
 42. Urban A., On the geodesic Representation between Twodimensional Riemannian Spaces, Kon. Nederlandsche Akad. van Wetenschappen, Proceedings LI, 2 (1948), 95-105; Indagationes Mathematicae, X, 1 (1948), 269-279. (1948) Zbl0029.16601MR0024212
 43. Urban A., Note on the T. Y. Thomas's Paper: On the Projective Theory of Two Dimensional Riemann Spaces, Čas. pro pěst. mat. a fys., 73 (1948), 89-92. (1948) MR0028089
 44. Urban A., On the Geometry of a System of Partial Differential Equations of the Second Order, Kon. Nederlandsche Akad. van Wetenschappen, Proceedings LII, 8 (1949), 303-315; Indagationes Mathematicae, XI, 4 (1949), 855-867. (1949) Zbl0035.24102MR0034613
 45. Urban A., Geometrisace jistého systému parciálních rovnic druhého řádu, Čas. pro pěst. mat. a fys., 75 (1950), 267-269. (1950) 
 46. Urban A., Beltramiho věta pro parabolické body plochy, Čas. pro pěst. mat., 77 (1952), 373-381. (1952) 
 47. Urban A., Druhý útvar křivosti plochy v R 3 , Čas. pro pěst. mat., 78 (1953), 73-88. (1953) MR0087134
 48. Urban A., Styk křivek v projektivním prostoru, Sborník I. věd. konf. strojní fak. ČVUT (1956), 4, 1-3. (1956) 
 49. Urban A., O styku křivek v projektivním prostoru, Čas. pro pěst. mat., 81 (1956), 121-122. (1956) 
 50. Urban A., Théorème fondamental de la théorie du contact des courbes, Чехосл. Мат. Журнал, 7 (82) (1957), 273-294. (1957) Zbl0089.37903MR0089443
 51. Urban A., Zvýšení styku křivek promítáním, Mat.-fyz. čas. SAV, VII (1957), 207-234. (1957) 
 52. Urban A., Zvýšení styku křivek promítáním (případ protínajících se křivek trojrozměrného prostoru), Sborník II. věd. konf. fak. strojního inž. ČVUT, SPN (1958), 107-114. (1958) 
 53. Urban A., On Space of an Unified Theory of Gravitation and Electromagnetism, Tensor, 9, 3 (1959), 205-208. (1959) MR0109722
 54. Urban A., O ekvivalenci geometrických objektů druhé třídy, Sborník III. věd. konference strojní fakulty ČVUT (v tisku). 
 55. Urban A., O ekvivalenci jistých geometrických objektů r-té třídy, rukopis. 
 56. Vančura Zd., Les congruences de Lie-sphères (L-sphères), Spisy přír. fak. K. u., 194 (1950), 20-28. (194) MR0040047
 57. Vančura Zd., Pláště kongruence koulí, Čas. pro pěst. mat., 80 (1955), 317-327. (1955) MR0085563
 58. Vančura Zd., Některé vlastnosti plášťů kulových kongruencí, Sborník věd. konf. stav. fak. ČVUT (1960), v tisku. (1960) 
 59. Vyčichlo Fr., Lineární přímkový komplex jako přímková varieta, Rozpravy II. tř. České akad., 44, 28 (1934), 1 - 12; Bullet. intern. de l'Acad. des Sciences de Bohème (1934), 1-2. (1934) 
 60. Vyčichlo Fr., Lineární přímkový komplex jako trojrozměrná varieta, Zprávy z druhého sjezdu matem. zemí. slovanských (1935), 199-200. (1935) 
 61. Vyčichlo Fr., Sur une interprétation géométrique de la courbure projective des courbes planes, Bulletin de la Société math. de France, 64 (1936), 87- 98. (1936) MR1505050
 62. Vyčichlo Fr., Sur quelques propriétés algébraiques des courbes du faisceau Darboux-Segre, Mathematica 12, Cluj (1936), 139-145. (1936) 
 63. Vyčichlo Fr., Invariants d'un champ tensoriel dans un espace projectif courbe, Čas. pro pěst. mat. a fys., 67 (1937), 26-61. (1937) Zbl0017.42401
 64. Vyčichlo Fr., Contributi alla geometria proiettiva delle varieta anolonoma, Rendiconti della R. Accademia nazionale dei Lincei, XXVII, ser. , 12 (1938), 646-658. (1938) 
 65. Vyčichlo Fr., Interpretazione geometrica della curvatura proiettiva delle curve piane, Bolletino dell’Unione Mat. Italiana, 17 (1938), 75-77. (1938) 
 66. Vyčichlo Fr., Příspěvek k zobecněné větě Beltramiho, Rozpravy II. tř. České akad., L, 2 (1940), 1-9; Mitteilungen der Tschech. Akad. der Wissenschaften, L, 2 (1940), 1-3. (1940) MR0025223
 67. Vyčichlo Fr., O ekvipolentním přenosu v Möbiusově rovinné geometrii, Rozpravy II. tř. České akad., LIII, 28 (1943), 1-14; Mitteilungen der Tschech. Akad. der Wissenschaften, LIII, 28 (1943), 1-10. (1943) MR0024206
 68. Vyčichlo Fr., O některých projektivních invariantech ploch, Mat.-fyz. čas. SAV, III (1953), 41-47. (1953) 
 69. Vyčichlo Fr., O diferenciálních invariantech zvláštní dvojice přímkových ploch, Sborník prací k sedmdesátinám prof. Fr. Kadeřávka, SNTL (1955), 131-134. (1955) 
 70. Vyčichlo Fr., O dvojicích ploch se společnými diferenciálními invarianty, Mat.-fyz. čas. SAV, VI (1956)., 85-97. (1956) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.