The focal surfaces of congruences of spheres

Zdeněk Vančura

Časopis pro pěstování matematiky (1955)

 • Volume: 080, Issue: 3, page 317-327
 • ISSN: 0528-2195

How to cite

top

Vančura, Zdeněk. "Pláště kongruence koulí." Časopis pro pěstování matematiky 080.3 (1955): 317-327. <http://eudml.org/doc/20528>.

@article{Vančura1955,
author = {Vančura, Zdeněk},
journal = {Časopis pro pěstování matematiky},
keywords = {Differential geometry of special Lie groups},
language = {cze},
number = {3},
pages = {317-327},
publisher = {Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences},
title = {Pláště kongruence koulí},
url = {http://eudml.org/doc/20528},
volume = {080},
year = {1955},
}

TY - JOUR
AU - Vančura, Zdeněk
TI - Pláště kongruence koulí
JO - Časopis pro pěstování matematiky
PY - 1955
PB - Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences
VL - 080
IS - 3
SP - 317
EP - 327
LA - cze
KW - Differential geometry of special Lie groups
UR - http://eudml.org/doc/20528
ER -

References

top
 1. V. Hlavatý, Zur Lie’schen Kugelgeometrie: I. Kanalflächen, Věstník Král. čes. společnosti nauk, Praha 1941. (1941) MR0015888
 2. V. Hlavatý, K Lieově kulové geometrii: II. Kongruence (Elementární vlastnosti), Rozpravy II. třídy České akademie, roč. LI, č. 33. 
 3. Z. Vančura, Les congruences de Lie-sphères (L-sphères), Spisy přírod. fakulty Karlovy university, č. 194, str. 20-28, Praha 1950. (194,) MR0040047

Citations in EuDML Documents

top
 1. Zdeněk Vančura, Differentialgeometrie der zweidimensionalen Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im dreidimensionalen Euklidischen Raum. II.
 2. Zdeněk Vančura, Differentialgeometrie der zweidimensionalen Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im dreidimensionalen Euklidischen Raum. I.
 3. Zdeněk Vančura, Adjunktionsfähige zweidimensionale Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im dreidimensionalen euklidischen Raum
 4. Alois Urban, Přehled výsledků československé diferenciální geometrie tensorového zaměření

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.