Briefly about the present financial mathematics

Petr Mandl

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (1999)

 • Volume: 44, Issue: 2, page 135-140
 • ISSN: 0032-2423

How to cite

top

Mandl, Petr. "Krátce o současné finanční matematice." Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 44.2 (1999): 135-140. <http://eudml.org/doc/196384>.

@article{Mandl1999,
author = {Mandl, Petr},
journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
keywords = {evaluation of options},
language = {cze},
number = {2},
pages = {135-140},
publisher = {Jednota českých matematiků a fyziků Union of Czech Mathematicians and Physicists},
title = {Krátce o současné finanční matematice},
url = {http://eudml.org/doc/196384},
volume = {44},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Mandl, Petr
TI - Krátce o současné finanční matematice
JO - Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
PY - 1999
PB - Jednota českých matematiků a fyziků Union of Czech Mathematicians and Physicists
VL - 44
IS - 2
SP - 135
EP - 140
LA - cze
KW - evaluation of options
UR - http://eudml.org/doc/196384
ER -

References

top
 1. Bachelier, L., Théorie de la spéculation, Ann. École normale supérieure 17 (1900), 21–86. (1900) Zbl31.0075.12MR1508978
 2. Baxter, M., Rennie, A., Financial Calculus, Cambridge University Press, Cambridge 1996. (1996) Zbl0858.62094
 3. Heath, D., Jarrow, R., Morton, A., Bond pricing and the term structure of interest rates, Econometrica 60 (1992), 77–105. (1992) Zbl0751.90009
 4. I.S.F.A., Annales du Concours d’Entrée, Lyon 1993. (1993) 
 5. Janko, J., Třicet let pojistné techniky, Spolek čs. pojistných techniků, Praha 1935. (1935) 
 6. Mandl, P., ISFA — prestižní škola francouzských aktuárů, Pojistný obzor 73 (1996), č. 11, 12–13. (1996) MR0225592
 7. Mandl, P., Vývoj studia pojistné matematiky a matematické statistiky u nás, Pojistný obzor 75 (1998), č. 3, 14–15. (1998) 
 8. Marvan, M. et al., Dějiny pojišťovnictví v Československu, díl 1, Novinář, Praha 1989. (1989) 
 9. Merton, R. C., Continuous-time finance, Blackwell, Cambridge MA, 1990. (1990) Zbl1019.91502
 10. Němcová, M., František Josef Studnička, Prometheus, Praha 1998. (1998) MR1883729
 11. Pánek, A., Studnička František Josef, Ottův slovník naučný XXIV (1906), 297–300. (1906) 
 12. Pearce, D. W., Macmillanův slovník moderní ekonomie, Victoria Publishing, Praha 1992. (1992) 
 13. Studnička, F., Základové počtářství národohospodářského čili juridicko-politické arithmetiky, Matice česká, Praha 1887. (1887) 
 14. Vasicek, O. A., An equilibrium characterization of the term structure, J. of Finance 5 (1977), 177–188. (1977) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.