Fractals and object-oriented programming

Magdalena Hykšová

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (2001)

 • Volume: 46, Issue: 3, page 232-253
 • ISSN: 0032-2423

How to cite

top

Hykšová, Magdalena. "Fraktály a objektově orientované programování." Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 46.3 (2001): 232-253. <http://eudml.org/doc/196941>.

@article{Hykšová2001,
author = {Hykšová, Magdalena},
journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
keywords = {continuous non-differentiable function; fractal; object-oriented programming; chaos},
language = {cze},
number = {3},
pages = {232-253},
publisher = {Jednota českých matematiků a fyziků Union of Czech Mathematicians and Physicists},
title = {Fraktály a objektově orientované programování},
url = {http://eudml.org/doc/196941},
volume = {46},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Hykšová, Magdalena
TI - Fraktály a objektově orientované programování
JO - Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
PY - 2001
PB - Jednota českých matematiků a fyziků Union of Czech Mathematicians and Physicists
VL - 46
IS - 3
SP - 232
EP - 253
LA - cze
KW - continuous non-differentiable function; fractal; object-oriented programming; chaos
UR - http://eudml.org/doc/196941
ER -

References

top
 1. Mišík, K., Derivácia a spojitosť, PMFA 16 (1971), 301–310. (1971) 
 2. Macháček, M., Teorie dynamických systémů, PMFA 27 (1982), 162–173. (1982) 
 3. Preiss, D., Nederivovatelné funkce, PMFA 28 (1983), 148–154. (1983) MR0710086
 4. Redakce PMFA, Benoit Mandelbrot a fraktální geometrie, PMFA 33 (1988), 156–162. (1988) 
 5. Preiss, D., Něco málo matematiky k fraktálům, PMFA 33 (1988), 162–164. (1988) 
 6. Kůrková, V., Fraktální geometrie, PMFA 34 (1989), 267–277. (1989) 
 7. Král, J., Hausdorffovy míry a odstranitelné singularity řešení parciálních diferenciálních rovnic, PMFA 35 (1990), 319–330. (1990) 
 8. Grygar, J., Chaos ve sluneční soustavě, PMFA 36 (1991), 141–148. (1991) 
 9. Dvořák, I., Šiška, J., Teorie deterministického chaosu a některé její aplikace, PMFA 36 (1991), 73–91, 155–171. (1991) 
 10. Pekárek, L., Kolařík, P., Deterministické fyzikální soustavy s chaotickým chováním, PMFA 36 (1991), 319–335. (1991) 
 11. Wojtzak, L., Chaos a fantasie, PMFA 39 (1994), 108–112. (1994) 
 12. Brunovský, P., Koniec chaosu?, PMFA 40 (1995), 233–242. (1995) 
 13. Darboux, G., Mémoire sur les fonctions discontinues, Annales de l’Ecole normale (2) IV (1875), 57–112. (1875) Zbl07.0198.02
 14. Bois-Reymond, P. du, Versuch einer Classification der willkürlichen Functionen reeler Argumente nach ihren Aenderungen in den kleinsten Intervallen, Journal für die reine und angewandte Mathematik 79 (1875), 21–37. (1875) 
 15. Dini, V., Fondamenti per la teorica delle funzioni di variabili reali, Pisa 1878. (1878) 
 16. Cantor, G., Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre, Leipzig 1883. (1883) 
 17. Lerch, M., Über die Nichtdifferentiirbarkeit gewisser Function, Journal für die reine und angewandte Mathematik 92 (1888), 126–138. (1888) 
 18. Cellérier, Ch., Note sur les principes fondamentaux de l’analyse, Bulletin des sciences mathématiques 14 (1890), 142–160. (1890) Zbl22.0386.01
 19. Peano, G., Sur une courbe, qui remplit toute une aire plane, Mathematische Annalen 36 (1890), 157–160. (1890) MR1510617
 20. Takagi, T., A simple example of the continuous function without derivative, Tokyo sugaku butsurigaku kwai kiji (English and Japan) 1 (1903), 176–177. (1903) Zbl34.0410.05
 21. Koch, H. von, Sur une courbe continue sans tangente obtenue par une construction géométrique élémentaire, Arkiv för Matematik, Astronomi och Fysik, utgivet af K. Svenska Vetenskaps-Akademien. Stockholm 1 (1903/04), 681–702. (1903) 
 22. Petr, K., Příklad funkce spojité nemající v žádném bodě derivace, Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 49 (1920), 25–31. (1920) 
 23. Rychlík, K., Funkce spojité nemající pro žádnou hodnotu proměnné derivace v tělese čísel Henselových, Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 49 (1920), 222–223. (1920) 
 24. Rychlík, K., Eine stetige nicht differenzierbare Funktion im Gebiete der Henselschen Zahlen, Journal für die reine und angewandte Mathematik 52 (1922–23), 178–179. (1922) Zbl49.0116.03
 25. Rychlík, K., Über eine Funktion aus Bolzanos handschriftlichen Nachlasse, Věstník Královské české společnosti nauk 1921–22, č. 4, 6 stran. (1921) Zbl48.0270.03
 26. Jarník, V., O funkci Bolzanově, Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 51 (1922), 248–264. (1922) 
 27. Jašek, M., Aus dem handschriftlichen Nachlass B. Bolzano’s, Věstník KČSN 1920–21, č. 1, 1–32. (1920) Zbl48.0270.01
 28. Jašek, M., Funkce Bolzanova, Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 51 (1922), 69–76. (1922) 
 29. Jašek, M., O funkcích s nekonečným počtem oscilací v rukopisech Bernarda Bolzana, Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 53 (1923–24), 102–109. (1923) 
 30. Waerden, B. L. van der, Ein einfaches Beispiel einer nicht-differenzierbaren stetigen Funktion, Mathematische Zeitschrift 32 (1930), 474–475. (1930) Zbl56.0929.02MR1545179
 31. Bolzano, B., Functionenlehre, Ed. K. Rychlík, Královská česká společnost nauk, Praha 1930. (1930) 
 32. Hlaváček, M., Příklad funkce spojité nemající v žádném bodě derivace, Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 60 (1931), 157–159. (1931) 
 33. Petr, K., Poznámka k článku pana Hlaváčka, Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 60 (1931), 160–161. (1931) 
 34. Preiss, D., Nederivovatelné funkce, Konference českých matematiků, Zvíkovské podhradí. Matematická vědecká sekce JČSMF, Praha 1981, 13–18. (1981) 
 35. Veselý, J., Matematická analýza pro učitele II, Matfyzpress, Praha 1997. (1997) 
 36. Mandelbrot, B. B., Les objects fractals: forme, hasard et dimension, Flammarion, Paris 1975. (1975) Zbl0995.00503MR0785362
 37. Mandelbrot, B. B., The Fractal Geometry of Nature, W. H. Freeman and Company, San Francisco 1982. (1982) Zbl0504.28001MR0665254
 38. Falconer, K. J., The Geometry of Fractal Sets, Cambridge University Press, Cambridge 1985. (1985) Zbl0587.28004MR0867284
 39. Falconer, K. J., Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications, Wiley, Chichester 1990. (1990) Zbl0689.28003MR1102677
 40. Peitgen, H.-O., Fichter, P. H., The Beauty of Fractals, Springer Verlag, Berlin 1986. (1986) MR0852695
 41. Jürgens, H., Peitgen, H.-O., Saupe, D., Fractals for the Classroom, part I, II, Springer Verlag, New York 1992. (1992) Zbl0746.58005
 42. David, G., Semmes, S., Fractured Fractals and Broken Dreams (Self–Similar Geometry through Metric and Measure), Clarendon Press, Oxford 1997. (1997) Zbl0887.54001MR1616732
 43. Šuster, G., Determinirovanyj chaos, Mir, Moskva 1988. (1988) 
 44. Marek, M., Schreiber, I., Chaotic Behavior of Deterministic Dissipative Systems, Academia, Praha 1991. (1991) Zbl0747.58002MR1121501
 45. Slavík, P., Seige, V., Serédi, L., Fraktály a deterministický chaos, Softwarové noviny 6 (1995), č. 8, 35–41. (1995) 
 46. Gleick, J., Chaos: Vznik nové vědy, Ando Publishing, Brno 1996. (1996) 
 47. Polák, J., Merunka, V., OOP I–IV, Softwarové noviny 4 (1993), č. 2, 80–82; č. 3, 84–88; č. 5, 98–101; č. 6, 114–116. (1993) 
 48. Polák, J., Merunka, V., Objektově orientované pojmy, Softwarové noviny 4 (1993), č. 8, 82–84. (1993) 
 49. Molhanec, M., Objektově orientované metody, Softwarové noviny 4 (1993), č. 11, 59–62. (1993) 
 50. Jilková, H., Ryant, I., Tvorba aplikací v objektovém prostředí, Grada, Praha 1994. (1994) 
 51. Kališ, J., Excel — učebnice programování, GComp, Praha 1995. (1995) 
 52. Budd, T., An Introduction to Object-Oriented Programming, Addison-Wesley, Reading 1997. (1997) 
 53. Castagna, G., Object-Oriented Programming: A Unified Foundation, Birkhäuser, Boston 1997. (1997) Zbl0871.68024MR1427942
 54. Sadr, B., Unified Objects: Object-Oriented Programming Using C++, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos 1998. (1998) Zbl0925.68093

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.