130 years of the divergent trigonometric Fourier series (Part 1)

František Štěpánek

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (2004)

 • Volume: 49, Issue: 1, page 53-60
 • ISSN: 0032-2423

How to cite

top

Štěpánek, František. "130 let divergentních trigonometrických Fourierových řad (1. část)." Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 49.1 (2004): 53-60. <http://eudml.org/doc/196665>.

@article{Štěpánek2004,
author = {Štěpánek, František},
journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
language = {cze},
number = {1},
pages = {53-60},
publisher = {Jednota českých matematiků a fyziků Union of Czech Mathematicians and Physicists},
title = {130 let divergentních trigonometrických Fourierových řad (1. část)},
url = {http://eudml.org/doc/196665},
volume = {49},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Štěpánek, František
TI - 130 let divergentních trigonometrických Fourierových řad (1. část)
JO - Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
PY - 2004
PB - Jednota českých matematiků a fyziků Union of Czech Mathematicians and Physicists
VL - 49
IS - 1
SP - 53
EP - 60
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/196665
ER -

References

top
 1. Fischer, A., Od funkcí periodických ke skoroperiodickým, 45 (2000), 273–283. (2000) 
 2. Grattan-Guinness, I., Aktivita v historiografii matematiky ve 20. století, 45 (2000), 47–64. (2000) MR1769581
 3. Halmos, P., Zpomalil se rozvoj matematiky? 2. část, 36 (1991), 305–319. (1991) MR1146856
 4. Hersh, R., Johnová-Steinerová, V., Návštěvou u maďarských matematiků, 40 (1995), 65–87. (1995) MR1343441
 5. Hykšová, M., Fraktály a objektově orientované programování, 46 (2001), 232–253. (2001) 
 6. Kopáčková, A., Nejen žákovské představy o funkcích, 47 (2002), 149–161. (2002) 
 7. Netuka, I., Veselý, J., Henri Lebesgue. (K stému výročí narození), 20 (1975), 301–307. (1975) MR0490900
 8. Netuka, I., Veselý, J., Sto let Baireovy věty o kategoriích, 45 (2000), 232–256. (2000) 
 9. Preiss, D., Nederivovatelné funkce, 28 (1983), 148–154. (1983) MR0710086
 10. Zajíček, L., Obecná teorie derivování funkcí a měr na katedře matematické analýzy MFF UK, 45 (2000), 188–207. (2000) 
 11. Bochner, S., Fourier series came first, Amer. Math. Monthly 86 (1979), 197–199. (1979) Zbl0415.42001MR0522342
 12. Coppel, W. A., J. B. Fourier — on the occasion of his two hundredth birthday, Amer. Math. Monthly 76 (1969), 468–483. (1969) Zbl0172.00701MR0241245
 13. Paplauskas, A. B., Trigonometričeskije rjady ot Eulera do Lebega, Nauka, Moskva 1966. (1966) MR0225078
 14. Pinkus, A., Weierstrass and approximation theory, J. Approx. Theory 107 (2000), 1–66. (2000) Zbl0968.41001MR1799549
 15. Sachse, M. A., Essai historique sur la représentation d’une fonction arbitraire d’une seule variable par une série trigonométrique, Bull. Sci. Math. (2. série) 4 (1880), 43–64, 83–112. (1880) 
 16. Zygmund, A., Notes on the history of Fourier series, Studies in harmonic analysis, De Paul University, Chicago 1974, 1–19. (1974) MR0454489
 17. Bari, N. K., Trigonometričeskije rjady, Gosud. izdatělstvo fiziko-matematičeskoj literatury, Moskva 1961. (1961) 
 18. Fourier, J. B. J., Théorie analytique de la chaleur, Paris 1822. (1822) 
 19. Hardy, G. H., Rogosiński, W. W., Fourierovy řady, SNTL, Praha 1971. (1971) MR0393989
 20. Jarník, V., Integrální počet II, NČSAV, Praha 1955. (1955) 
 21. Kašin, B. S., Saakjan, A. A., Ortogonalnyje rjady, Nauka, Moskva 1984. (1984) 
 22. Lebesgue, H., Leçons sur les séries trigonométriques, Gauthier-Villars, Paris 1906. (1906) 
 23. Du Bois-Reymond, P. D. G., Ueber die Fourierschen Reihen, Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissenschaften (Göttingen) No. 21 (1873), 571–584. (1873) 
 24. Du Bois-Reymond, P. D. G., Untersuchungen über die Convergenz und Divergenz der Fourierschen Darstellungsformeln, Abhandlungen der Math.-Phys. Classe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Abt. 2, 12 (1877), 1–103. (1877) MR0632567
 25. Du Bois-Reymond, P. D. G., Zusätze zur Abhandlung: Untersuchungen über die Convergenz und Divergenz der Fourierschen Darstellungsformeln, Math. Ann. 10 (1876), 431–445. (1876) MR1509896
 26. Dzjadyk, V. K., Prostoj priměr něpreryvnoj periodičeskoj funkciji ně razlagajuščejsja v rjad Furje, Ukrajinskij mat. žurnal 17 (1965), 103–104. (1965) 
 27. Fejér, L., Sur les fonctions bornées et intégrables, Comptes rendus Acad. Sci. Paris 131 (1900), 984–987. (1900) 
 28. Fejér, L., Beispiele stetiger Funktionen mit divergenter Fourierreihe, J. Reine Angew. Math. 137 (1909), 1–5. (1909) 
 29. Fejér, L., Eine stetige Funktion, deren Fouriersche Reihe divergiert, Rendiconti di Palermo 28 (1909), 402–404. (1909) 
 30. Fejér, L., Lebesguesche Konstanten und divergente Fourierreihen, J. Reine Angew. Math. 138 (1910), 22–53. (1910) 
 31. Hankel, H., Untersuchungen über die unendliche oft oscillirenden und unstetigen Funktionen, Math. Ann. 20 (1882), 63–112. (1882) MR1510154
 32. Lebesgue, H., Sur les intégrales singulières, Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse (3) 1 (1909), 25–117. (1909) MR1508308

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.