Moving frame of a net on a surface

Libuše Marková

Časopis pro pěstování matematiky (1973)

 • Volume: 098, Issue: 4, page 369-374
 • ISSN: 0528-2195

How to cite

top

Marková, Libuše. "Reper sítě na ploše." Časopis pro pěstování matematiky 098.4 (1973): 369-374. <http://eudml.org/doc/21184>.

@article{Marková1973,
author = {Marková, Libuše},
journal = {Časopis pro pěstování matematiky},
language = {cze},
number = {4},
pages = {369-374},
publisher = {Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences},
title = {Reper sítě na ploše},
url = {http://eudml.org/doc/21184},
volume = {098},
year = {1973},
}

TY - JOUR
AU - Marková, Libuše
TI - Reper sítě na ploše
JO - Časopis pro pěstování matematiky
PY - 1973
PB - Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences
VL - 098
IS - 4
SP - 369
EP - 374
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/21184
ER -

References

top
 1. L. Marková, Konstrukce kanonického reperu sítě na ploše v ekviafinním prostoru, Čas. pro pěst. mat., roč. 96 (1971), Praha. (1971) MR0288676
 2. Р. H. Щербаков, Курс аффинной и проективной дифференциальной геометрии, Томск 1960. (1960) Zbl1004.90500
 3. Я. H. Щербаков, O методе ршпеража подмногообразий, Tpyды Toмского гос. университета 168 (1963) 5-11. (1963) Zbl0272.34008MR0170281
 4. C. P. Фиников, Meтод внешних форм Картана, Mocквa-Ленинград 1948. (1948) Zbl0030.41001
 5. I. Kolář, Užití Cartanových metod ke studiu obecné sítě křivek na ploše v trojrozměrném prostoru, Rozpravy čes. ak. věd 1967, ročník 77, sešit 5. (1967) MR0223993
 6. K. Svoboda V. Havel I. Kolář, La métode du repérage des systémes de sousvariétés, Comm. Math. Univ. Carolinae, 5 (1964), 4, 183-201. (1964) MR0175050

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.