The semicanonical frame of a net on a surface in three-dimensional affine space

Pavla Bajáková

Časopis pro pěstování matematiky (1976)

 • Volume: 101, Issue: 2, page 176-187
 • ISSN: 0528-2195

How to cite

top

Bajáková, Pavla. "Polokanonický reper sítě na ploše v trojrozměrném afinním prostoru." Časopis pro pěstování matematiky 101.2 (1976): 176-187. <http://eudml.org/doc/21270>.

@article{Bajáková1976,
author = {Bajáková, Pavla},
journal = {Časopis pro pěstování matematiky},
language = {cze},
number = {2},
pages = {176-187},
publisher = {Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences},
title = {Polokanonický reper sítě na ploše v trojrozměrném afinním prostoru},
url = {http://eudml.org/doc/21270},
volume = {101},
year = {1976},
}

TY - JOUR
AU - Bajáková, Pavla
TI - Polokanonický reper sítě na ploše v trojrozměrném afinním prostoru
JO - Časopis pro pěstování matematiky
PY - 1976
PB - Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences
VL - 101
IS - 2
SP - 176
EP - 187
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/21270
ER -

References

top
 1. [IJ Bajáková P., Reper sítě na ploše v trojrozměrném afinním prostoru, Čas. pro pěst. mat. 1975, svazek 100, 384-390. (1975) MR0400075
 2. Kolár I., Užití Cartanových metod ke studiu obecné sítě křivek na ploše v trojrozměrném projektivním prostoru, Rozpravy Čes. ak. věd 1967, ročník 77, sešit 5, Praha. (1967) MR0223993
 3. Marková L., Reper sítě na ploše, Čas. pro pěst. mat. 1973, svazek 98, 369-374. (1973) MR0338943
 4. Щербаков P. H, Kypc аффинной и проективной дифференциальной геометрии, Tomcк 1960. (1960) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.