František Kejla (1914--1981) [nekrolog]

Karel Drábek

Časopis pro pěstování matematiky (1982)

 • Volume: 107, Issue: 2, page 202-203
 • ISSN: 0528-2195

How to cite

top

Drábek, Karel. "František Kejla (1914--1981) [obituary]." Časopis pro pěstování matematiky 107.2 (1982): 202-203. <http://eudml.org/doc/21474>.

@article{Drábek1982,
author = {Drábek, Karel},
journal = {Časopis pro pěstování matematiky},
language = {cze},
number = {2},
pages = {202-203},
publisher = {Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences},
title = {František Kejla (1914--1981) [obituary]},
url = {http://eudml.org/doc/21474},
volume = {107},
year = {1982},
}

TY - JOUR
AU - Drábek, Karel
TI - František Kejla (1914--1981) [obituary]
JO - Časopis pro pěstování matematiky
PY - 1982
PB - Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences
VL - 107
IS - 2
SP - 202
EP - 203
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/21474
ER -

References

top
 1. Bernard Bolzano, Konference českých matematiků (Sborník). Matematická vědecká sekce JČSMF, Praha 1981. (1981) Zbl0534.01024
 2. Bernard Bolzano 1781 - 1848, (Sborník). Universita Karlova, Praha 1981. (1981) Zbl0534.01024
 3. Dějiny věd a techniky č. 4, (14) Academia, Praha 1981. (1981) 
 4. [unknown], Filozofický časopis č. 6 (1981) (v tisku). (1981) Zbl1170.01413
 5. Marie Pavlíková, B. Bolzano - pedagog, Universita Karlova, Praha 1981 (v tisku). (1981) 
 6. Jaroslav Folta, Život a vědecké snahy Bernarda Bolzana, Matematika a fyzika ve škole, sv. 12 (1981-82), str. 85-104. (1981) 
 7. Jaroslav Kurzweil, Tribute to Bernard Bolzano, In: Proceedings EQUADIFF 5, Teubner, Lipsko (v tisku). 
 8. Štefan Schwabik, Matematik Bernard Bolzano, Vesmír 60 (1981) č. 10, str. 293-296. (1981) 
 9. Marie Pavlíková, Působení Bernarda Bolzana na pražské universitě, Zprávy archivu UK sv. 3 (1980), str. 5-31. (1980) 
 10. Petr Vopěnka, Bolzano as a source of inspiration for mathematics of today, Czech. Math. J. 32(107) (1982), No 3 (in print). (1982) 
 11. Duro Kurepa, Around Bolzano's approach to real numbers, Czech. Math. J. 32(107) (1982), No. 3 (in print). (1982) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.