Towards New Teaching in Mathematics How to Realize Inquiry Based and Problem Oriented Mathematics Lessons? Към нов стил на преподаване на математика или как да осъществеим изследователския и проблемно-ориентирания подход в часовете по математика?

Raab, Dagmar

Union of Bulgarian Mathematicians (2011)

 • Volume: 40, Issue: 1, page 100-108
 • ISSN: 1313-3330

Abstract

top
Дагмар Рааб Математиката е вълнуваща и забавна. Можем ли да убедим учениците, че това може да стане действителност. Задачите са най-важните инструменти за учителите по математика, когато планират уроците си. Планът трябва да съдържа идеи как да се очертае и как да се жалонира пътят, по който учениците ще стигнат до решението на дадена задача. Учителите не трябва да очакват от учениците си просто да кажат кой е отговорът на задачата, а да ги увлекат в процеса на решаване с подходящи въпроси. Ролята на учителя е да помогне на учениците • да бъдат активни и резултатни при решаването на задачи; • самите те да поставят задачи; • да модифицират задачи; • да откриват закономерности; • да изготвят стратегии за решаване на задачи; • да откриват и изследват различни начини за решаване на задачи; • да намират смислена връзка между математическите си знания и проблеми от ежедневието. В доклада са представени избрани и вече експериментирани примери за това как учители и ученици могат да намерят подходящ път към нов тип преживявания в преподаването и изучаването на училищната математика.Mathematics is exciting and brings fun. Is it possible to convince pupils that this could become reality? Tasks are the most important “tools” available to mathematics teachers for their lesson planning. It is about the teachers initiating, accompanying and analysing the way pupils work on tasks. Teachers shouldn’t have pupils simply produce answers, but should make them get involved with the respective questions. As teacher help pupils to: • make it possible to actively and productively work with problems; • initiate problems and tasks; • vary problems; • recognize patterns; • prepare strategies for solutions; • find different paths toward solutions and then take them; • link everyday knowledge and mathematical knowledge with one another in a meaningful way. Selected and already tested examples will demonstrate how teachers and pupils can find a good way for new experiances in mathematical teaching and learning.

How to cite

top

Raab, Dagmar. "Towards New Teaching in Mathematics How to Realize Inquiry Based and Problem Oriented Mathematics Lessons? Към нов стил на преподаване на математика или как да осъществеим изследователския и проблемно-ориентирания подход в часовете по математика?." Union of Bulgarian Mathematicians 40.1 (2011): 100-108. <http://eudml.org/doc/250938>.

@article{Raab2011,
abstract = {Дагмар Рааб Математиката е вълнуваща и забавна. Можем ли да убедим учениците, че това може да стане действителност. Задачите са най-важните инструменти за учителите по математика, когато планират уроците си. Планът трябва да съдържа идеи как да се очертае и как да се жалонира пътят, по който учениците ще стигнат до решението на дадена задача. Учителите не трябва да очакват от учениците си просто да кажат кой е отговорът на задачата, а да ги увлекат в процеса на решаване с подходящи въпроси. Ролята на учителя е да помогне на учениците • да бъдат активни и резултатни при решаването на задачи; • самите те да поставят задачи; • да модифицират задачи; • да откриват закономерности; • да изготвят стратегии за решаване на задачи; • да откриват и изследват различни начини за решаване на задачи; • да намират смислена връзка между математическите си знания и проблеми от ежедневието. В доклада са представени избрани и вече експериментирани примери за това как учители и ученици могат да намерят подходящ път към нов тип преживявания в преподаването и изучаването на училищната математика.Mathematics is exciting and brings fun. Is it possible to convince pupils that this could become reality? Tasks are the most important “tools” available to mathematics teachers for their lesson planning. It is about the teachers initiating, accompanying and analysing the way pupils work on tasks. Teachers shouldn’t have pupils simply produce answers, but should make them get involved with the respective questions. As teacher help pupils to: • make it possible to actively and productively work with problems; • initiate problems and tasks; • vary problems; • recognize patterns; • prepare strategies for solutions; • find different paths toward solutions and then take them; • link everyday knowledge and mathematical knowledge with one another in a meaningful way. Selected and already tested examples will demonstrate how teachers and pupils can find a good way for new experiances in mathematical teaching and learning.},
author = {Raab, Dagmar},
journal = {Union of Bulgarian Mathematicians},
keywords = {Mathematics Education},
language = {eng},
number = {1},
pages = {100-108},
publisher = {Union of Bulgarian Mathematicians},
title = {Towards New Teaching in Mathematics How to Realize Inquiry Based and Problem Oriented Mathematics Lessons? Към нов стил на преподаване на математика или как да осъществеим изследователския и проблемно-ориентирания подход в часовете по математика?},
url = {http://eudml.org/doc/250938},
volume = {40},
year = {2011},
}

TY - JOUR
AU - Raab, Dagmar
TI - Towards New Teaching in Mathematics How to Realize Inquiry Based and Problem Oriented Mathematics Lessons? Към нов стил на преподаване на математика или как да осъществеим изследователския и проблемно-ориентирания подход в часовете по математика?
JO - Union of Bulgarian Mathematicians
PY - 2011
PB - Union of Bulgarian Mathematicians
VL - 40
IS - 1
SP - 100
EP - 108
AB - Дагмар Рааб Математиката е вълнуваща и забавна. Можем ли да убедим учениците, че това може да стане действителност. Задачите са най-важните инструменти за учителите по математика, когато планират уроците си. Планът трябва да съдържа идеи как да се очертае и как да се жалонира пътят, по който учениците ще стигнат до решението на дадена задача. Учителите не трябва да очакват от учениците си просто да кажат кой е отговорът на задачата, а да ги увлекат в процеса на решаване с подходящи въпроси. Ролята на учителя е да помогне на учениците • да бъдат активни и резултатни при решаването на задачи; • самите те да поставят задачи; • да модифицират задачи; • да откриват закономерности; • да изготвят стратегии за решаване на задачи; • да откриват и изследват различни начини за решаване на задачи; • да намират смислена връзка между математическите си знания и проблеми от ежедневието. В доклада са представени избрани и вече експериментирани примери за това как учители и ученици могат да намерят подходящ път към нов тип преживявания в преподаването и изучаването на училищната математика.Mathematics is exciting and brings fun. Is it possible to convince pupils that this could become reality? Tasks are the most important “tools” available to mathematics teachers for their lesson planning. It is about the teachers initiating, accompanying and analysing the way pupils work on tasks. Teachers shouldn’t have pupils simply produce answers, but should make them get involved with the respective questions. As teacher help pupils to: • make it possible to actively and productively work with problems; • initiate problems and tasks; • vary problems; • recognize patterns; • prepare strategies for solutions; • find different paths toward solutions and then take them; • link everyday knowledge and mathematical knowledge with one another in a meaningful way. Selected and already tested examples will demonstrate how teachers and pupils can find a good way for new experiances in mathematical teaching and learning.
LA - eng
KW - Mathematics Education
UR - http://eudml.org/doc/250938
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.