Základy algebry

Kořínek, Vladimír

 • Publisher: Nakladatelství československé akademie věd(Praha), 1953

How to cite

top

Kořínek, Vladimír. Základy algebry. Praha: Nakladatelství československé akademie věd, 1953. <http://eudml.org/doc/277810>.

@book{Kořínek1953,
author = {Kořínek, Vladimír},
language = {cze},
location = {Praha},
publisher = {Nakladatelství československé akademie věd},
title = {Základy algebry},
url = {http://eudml.org/doc/277810},
year = {1953},
}

TY - BOOK
AU - Kořínek, Vladimír
TI - Základy algebry
PY - 1953
CY - Praha
PB - Nakladatelství československé akademie věd
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/277810
ER -

Citations in EuDML Documents

top
 1. Vladimír Horák, K jedné metodě užívané při výpočtu hodnot komplexních kořenů algebraické rovnice metodou Graeffeovou
 2. Josef Thomas, Soustavy rovnic z teorie řetězovitých radioaktivních přeměn - Použití na přirozenou radioaktivitu ovzduší
 3. Ivo Marek, Užití maticové methody v mnohoskupinové theorii difuse neutronů
 4. Josef Polák, Goniometrické řešení kubické rovnice
 5. Lubomír Kubáček, Some statistical aspects of the estimation of parameters of a linear conform transformation
 6. Jozef Eliáš, O operátorovej metóde riešenia diferenčných rovníc
 7. Miroslav Fiedler, O zobecněné Gräffeho metodě a její modifikaci
 8. Ivan Netuka, Jiří Veselý, Nedávné poznatky o čísle π

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.