Dr. Zdeněk Koutský has passed away [Obituary]

Ivan Kramosil; Karel Winkelbauer

Kybernetika (1976)

 • Volume: 12, Issue: 6, page (393)-396
 • ISSN: 0023-5954

How to cite

top

Kramosil, Ivan, and Winkelbauer, Karel. "Odešel Dr. Zdeněk Koutský." Kybernetika 12.6 (1976): (393)-396. <http://eudml.org/doc/28500>.

@article{Kramosil1976,
author = {Kramosil, Ivan, Winkelbauer, Karel},
journal = {Kybernetika},
language = {cze},
number = {6},
pages = {(393)-396},
publisher = {Institute of Information Theory and Automation AS CR},
title = {Odešel Dr. Zdeněk Koutský},
url = {http://eudml.org/doc/28500},
volume = {12},
year = {1976},
}

TY - JOUR
AU - Kramosil, Ivan
AU - Winkelbauer, Karel
TI - Odešel Dr. Zdeněk Koutský
JO - Kybernetika
PY - 1976
PB - Institute of Information Theory and Automation AS CR
VL - 12
IS - 6
SP - (393)
EP - 396
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/28500
ER -

References

top
 1. Z. Koutský, Zobecněné Fresnelovy integrály, Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, 1950. (1950) 
 2. Z. Koutský, Přístroj na automatické provádění sekvenčního přejímacího postupu, Spolu s L. Prouzou, realizováno ve VÚST A. S. Popova, 1954, vyšlo ve Slaboproudém obzoru, 1957. (1954) 
 3. Z. Koutský, Generátor binomické posloupnosti s proměnným parametrem v intervalu <0,1>, Realizováno v ÚRE ČSAV, 1955. (1955) 
 4. Z. Koutský, Matematický stroj na pravděpodobnostním principu, Realizováno v ÚRE ČSAV, 1958. (1958) 
 5. Z. Koutský, Einige Eigenschaften der Modulo k addierten Markowschen Ketten, Transactions of the Second Prague Conf., 1960. (1960) MR0125635
 6. Z. Koutský, Impulszähler und ihre Anwendung, Aplikace matematiky, 1962. (1962) 
 7. Z. Koutský M. Driml, Вопросы получения случайных величин при помощи счотчиков, Журнал вычислительной математики и математической физики, 1962. (1962) 
 8. Z. Koutský, Ein Beitrag zur Impulszählung, Přednáška v Obrwolfachu a závěrečná zpráva ÚTIA ČSAV. 
 9. Z. Koutský, Periodische Verzweigungsfolgen, Transactions of the Third Prague Conf., 1964. (1964) MR0168029
 10. Z. Koutský, Markowsche Kette und Monte-Carlo-Modelle der Produktion, Wissenschaftliche Zeitschrift der Techn. Hochschule Magdeburg, 1964. (1964) 
 11. Z. Koutský J. Žáček, Beitrag zur Bestimmung der Eigenwerte einer Matrix, Wissenschaftliche Zeitschrift der Techn. Hochschule Magdeburg, 1964. (1964) 
 12. Z. Koutský A. Perez, Минимальное полное среднее время обслуживания в системах с многотипным обслуживанием, Системы управления и комутации, 1965. (1965) 
 13. Z. Koutský, O jedné úloze optimálního rozhodování v markovských procesech, Ekonomicko-matematický obzor, 1965. (1965) 
 14. Z. Koutský, Feststellung des Kontrollintervals und des Stichprobenplanes für die Diagramme gut - schlecht, Kybernetika, 1965. (1965) 
 15. Z. Koutský, Strategien in der Bedienungstheorie, Sborník konference o matematických metodách v ekonomickém výzkumu, 1966. (1966) 
 16. Z. Koutský, Beitrag zur Ökonomie der Kontroll-Karten, Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, 1967. (1967) 
 17. Z. Koutský, Probability of a service-system's ruin in the case of finite initial capital, Transactions of the Fourth Prague Conf., 1967. (1967) 
 18. Z. Koutský R. Theodorescu, Über die Anwendung der Monte-Carlo-Methode zur näherungsweisen Bestimmung der Grenzverteilung von Ketten mit vollständigen Bedingungen, Elektronische Informationsverarbsitung, 1967. (1967) 
 19. Z. Koutský M. Ulrich, The control of semi-Markov processes with unknown parameters by experience, Vědeckovýzkumná zpráva ÚTIA ČSAV, 1969. (1969) 
 20. Z. Koutský, Einige Probleme markowscher Optimierung in der Bedienungstheorie, Operational Research, 1969. (1969) 
 21. Z. Koutský, Aplikace řízených Markovových procesů v teorii hromadné obsluhy, Sborník konference o matematických metodách v ekonomii, 1972. (1972) 
 22. Z. Koutský, Probability of Markov systenťs ruin, Transactions of the Sixth Prague Conf., 1973. (1973) 
 23. Z. Koutský J. Nikl J. Drtina, Nemocný a lékař v automatizovaném systému řízení polikliniky, Praktický lékař, 1975. (1975) 
 24. Z. Koutský, Aplikabilita a adekvátnost modelů operačního výzkumu, Sborník konfererice IFORS, Karlovy Vary, 1975. (1975) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.