Wybrane z ZDM, częśc XIV

Piotr Zarzycki

Didactica Mathematicae (2008)

 • Volume: 31
 • ISSN: 0208-8916

Abstract

top
Niniejszy wybór obejmuje krótkie notki o artykułach i książkach z numerów 1, 2 oraz 3 (tom 37, 2005), oraz dłuższe artykuły z tomu 39. (rok 2007). Dauższe artykuły, dostępne tylko w wersji elektronicznej, poświęcone są Problem Solving (PS). Będę używał właśnie takiego skrótu, gdyż polskie taumaczenie, rozwiązywanie zadań, problemów, jest raczej mylące i nie oddaje istoty znaczenia tej angielskiej nazwy. Celną charakterystykę PS podaje da Ponte w jednym z omawianych poniżej artykułów: PS to taki rodzaj aktywności matematycznej uczniów, który wymaga od nich własnych badań, eksploracji.

How to cite

top

Piotr Zarzycki. "Wybrane z ZDM, częśc XIV." Didactica Mathematicae 31 (2008): null. <http://eudml.org/doc/292802>.

@article{PiotrZarzycki2008,
abstract = {Niniejszy wybór obejmuje krótkie notki o artykułach i książkach z numerów 1, 2 oraz 3 (tom 37, 2005), oraz dłuższe artykuły z tomu 39. (rok 2007). Dauższe artykuły, dostępne tylko w wersji elektronicznej, poświęcone są Problem Solving (PS). Będę używał właśnie takiego skrótu, gdyż polskie taumaczenie, rozwiązywanie zadań, problemów, jest raczej mylące i nie oddaje istoty znaczenia tej angielskiej nazwy. Celną charakterystykę PS podaje da Ponte w jednym z omawianych poniżej artykułów: PS to taki rodzaj aktywności matematycznej uczniów, który wymaga od nich własnych badań, eksploracji.},
author = {Piotr Zarzycki},
journal = {Didactica Mathematicae},
keywords = {},
language = {pol},
pages = {null},
title = {Wybrane z ZDM, częśc XIV},
url = {http://eudml.org/doc/292802},
volume = {31},
year = {2008},
}

TY - JOUR
AU - Piotr Zarzycki
TI - Wybrane z ZDM, częśc XIV
JO - Didactica Mathematicae
PY - 2008
VL - 31
SP - null
AB - Niniejszy wybór obejmuje krótkie notki o artykułach i książkach z numerów 1, 2 oraz 3 (tom 37, 2005), oraz dłuższe artykuły z tomu 39. (rok 2007). Dauższe artykuły, dostępne tylko w wersji elektronicznej, poświęcone są Problem Solving (PS). Będę używał właśnie takiego skrótu, gdyż polskie taumaczenie, rozwiązywanie zadań, problemów, jest raczej mylące i nie oddaje istoty znaczenia tej angielskiej nazwy. Celną charakterystykę PS podaje da Ponte w jednym z omawianych poniżej artykułów: PS to taki rodzaj aktywności matematycznej uczniów, który wymaga od nich własnych badań, eksploracji.
LA - pol
KW -
UR - http://eudml.org/doc/292802
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.