Wybrane z Math Educ i z ZDM, część XVIII

Piotr Zarzycki

Didactica Mathematicae (2014)

 • Volume: 36
 • ISSN: 0208-8916

Abstract

top
Niniejszy wybór obejmuje krótkie notki o artykułach i książkach z numerów 1-6 (tom 41, 2009) oraz z numerów 1-6 (tom 42, 2010). Omawiane przez nas dłuższe artykuły z tomu 44. (2012) dotyczą problematyki edukacji online (nr 6) oraz nauczania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki (nr 7), oraz z tomu 45. z 2013 roku (nr 2 zawiera artykuły dotyczące matematycznej kreatywności uczniów). Math Educ (International Reviews on Mathematical Education) zawiera przegląd artykułów i książek.Wybrane z Math Educ i z ZDM ukazują się po raz ostatni. Niestety roczniki Math Educ z lat 2011-2014 nie są dostępne w Polsce, a od 2015 roku czasopismo to będzie ukazywało się tylko w formie elektronicznej. Artykuły z ZDM (The International Journal on Mathematics Education) bez trudu można znaleźć w Internecie.Bardzo dziękuję Redakcji Didactica Mathematicae za bardzo długą i owocnąwspółpracę.

How to cite

top

Piotr Zarzycki. "Wybrane z Math Educ i z ZDM, część XVIII." Didactica Mathematicae 36 (2014): null. <http://eudml.org/doc/293389>.

@article{PiotrZarzycki2014,
abstract = {Niniejszy wybór obejmuje krótkie notki o artykułach i książkach z numerów 1-6 (tom 41, 2009) oraz z numerów 1-6 (tom 42, 2010). Omawiane przez nas dłuższe artykuły z tomu 44. (2012) dotyczą problematyki edukacji online (nr 6) oraz nauczania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki (nr 7), oraz z tomu 45. z 2013 roku (nr 2 zawiera artykuły dotyczące matematycznej kreatywności uczniów). Math Educ (International Reviews on Mathematical Education) zawiera przegląd artykułów i książek.Wybrane z Math Educ i z ZDM ukazują się po raz ostatni. Niestety roczniki Math Educ z lat 2011-2014 nie są dostępne w Polsce, a od 2015 roku czasopismo to będzie ukazywało się tylko w formie elektronicznej. Artykuły z ZDM (The International Journal on Mathematics Education) bez trudu można znaleźć w Internecie.Bardzo dziękuję Redakcji Didactica Mathematicae za bardzo długą i owocnąwspółpracę.},
author = {Piotr Zarzycki},
journal = {Didactica Mathematicae},
keywords = {},
language = {pol},
pages = {null},
title = {Wybrane z Math Educ i z ZDM, część XVIII},
url = {http://eudml.org/doc/293389},
volume = {36},
year = {2014},
}

TY - JOUR
AU - Piotr Zarzycki
TI - Wybrane z Math Educ i z ZDM, część XVIII
JO - Didactica Mathematicae
PY - 2014
VL - 36
SP - null
AB - Niniejszy wybór obejmuje krótkie notki o artykułach i książkach z numerów 1-6 (tom 41, 2009) oraz z numerów 1-6 (tom 42, 2010). Omawiane przez nas dłuższe artykuły z tomu 44. (2012) dotyczą problematyki edukacji online (nr 6) oraz nauczania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki (nr 7), oraz z tomu 45. z 2013 roku (nr 2 zawiera artykuły dotyczące matematycznej kreatywności uczniów). Math Educ (International Reviews on Mathematical Education) zawiera przegląd artykułów i książek.Wybrane z Math Educ i z ZDM ukazują się po raz ostatni. Niestety roczniki Math Educ z lat 2011-2014 nie są dostępne w Polsce, a od 2015 roku czasopismo to będzie ukazywało się tylko w formie elektronicznej. Artykuły z ZDM (The International Journal on Mathematics Education) bez trudu można znaleźć w Internecie.Bardzo dziękuję Redakcji Didactica Mathematicae za bardzo długą i owocnąwspółpracę.
LA - pol
KW -
UR - http://eudml.org/doc/293389
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.