Seminar on the history of mathematics at the Jagiellonian University in the period 2010-2017

Danuta Ciesielska; Zdzisław Pogoda

Antiquitates Mathematicae (2017)

 • Volume: 11
 • ISSN: 1898-5203

Abstract

top
Sprawozdania z działania seminarium z historii matematyki odbywającego się w Instytucie Matematyyki UJ. Sprawozdanie obejmuje okres od roku akademickiego 2010/2011 do 2016/2017. Zawiera pełną listę wykładów, nadesłane streszczenia oraz listę publikacji, autorstwa prelegentów, tematycznie związanych z problematyką odczytów.

How to cite

top

Danuta Ciesielska, and Zdzisław Pogoda. "Seminar on the history of mathematics at the Jagiellonian University in the period 2010-2017." Antiquitates Mathematicae 11 (2017): null. <http://eudml.org/doc/293507>.

@article{DanutaCiesielska2017,
abstract = {Sprawozdania z działania seminarium z historii matematyki odbywającego się w Instytucie Matematyyki UJ. Sprawozdanie obejmuje okres od roku akademickiego 2010/2011 do 2016/2017. Zawiera pełną listę wykładów, nadesłane streszczenia oraz listę publikacji, autorstwa prelegentów, tematycznie związanych z problematyką odczytów.},
author = {Danuta Ciesielska, Zdzisław Pogoda},
journal = {Antiquitates Mathematicae},
keywords = {},
language = {eng},
pages = {null},
title = {Seminar on the history of mathematics at the Jagiellonian University in the period 2010-2017},
url = {http://eudml.org/doc/293507},
volume = {11},
year = {2017},
}

TY - JOUR
AU - Danuta Ciesielska
AU - Zdzisław Pogoda
TI - Seminar on the history of mathematics at the Jagiellonian University in the period 2010-2017
JO - Antiquitates Mathematicae
PY - 2017
VL - 11
SP - null
AB - Sprawozdania z działania seminarium z historii matematyki odbywającego się w Instytucie Matematyyki UJ. Sprawozdanie obejmuje okres od roku akademickiego 2010/2011 do 2016/2017. Zawiera pełną listę wykładów, nadesłane streszczenia oraz listę publikacji, autorstwa prelegentów, tematycznie związanych z problematyką odczytów.
LA - eng
KW -
UR - http://eudml.org/doc/293507
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.