Currently displaying 1 – 9 of 9

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Relative tangent cone of analytic sets

Danuta Ciesielska — 2012

Annales Polonici Mathematici

We give a characterization of the relative tangent cone of an analytic curve and an analytic set with an improper isolated intersection. Moreover, we present an effective computation of the intersection multiplicity of a curve and a set with s-metrization.

Władysław Kretkowski's doctorate case

Danuta Ciesielska — 2012

Antiquitates Mathematicae

Wladyslaw Kretkowski coat Dołęga was born on 21st of December 1840, in Wierzbnik, in his mother’s family estate, in the Kujawy region, the Polish Kingdom . His parents were Emilian and Isabella Chrzaszczewska of house, Trzaska coat of arms. At baptism he received the names: Wladyslaw, Zygmunt, Leon. Initially, he received education  at home, staying mainly in the family court at Baruch, and then he attended the school of John Nepomuk Leszczynski in Warsaw and the Institute for the Nobleman. In 1857,...

Twierdzenie Bézouta o przecięciu krzywych algebraicznych w pracach Eulera

Danuta Ciesielska — 2013

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia

In the paper an early history of the Bézout theorem on algebraiccurves and effective methods in elimination theory is presented. The hypothesis,stated in 1665 by Newton, on the ”intersection number” of algebraiccurves is given. Effective methods on eliminations of one variable in the systemof algebraic variables come from Euler’s papers: Demonstration sur lenombre des points, ou deux lignes des ordres quelconques peuvent se couper(Euler, 1750), Nouvelle methode d’eliminer les quantites inconnues...

,,Alfred Rosenblatt (1880-1947). Publikacje, odczyty i wyklady"

Danuta CiesielskaLech Maligranda — 2014

Antiquitates Mathematicae

Celem artykułu jest zaprezentowanie dorobku naukowego i dydaktycznego Alfreda Rosenblatta (1880-1947). Zgromadziliśmy pierwszy kompletny spis jego artykułów i książek naukowych, z podziałem na: podręczniki i monografie, artykuły naukowe z zakresu matematyki i jej zastosowań, astronomii, historii matematyki w tym biografie oraz recenzje, tłumaczenia i  inne. Zebraliśmy w publikowanych i niepublikowanych źródłach informacje o jego odczytach, w tym o odczytach i komunikatach na Międzynarodowych Kongresach...

Seminar on the history of mathematics at the Jagiellonian University in the period 2010-2017

Danuta CiesielskaZdzisław Pogoda — 2017

Antiquitates Mathematicae

Sprawozdania z działania seminarium z historii matematyki odbywającego się w Instytucie Matematyyki UJ. Sprawozdanie obejmuje okres od roku akademickiego 2010/2011 do 2016/2017. Zawiera pełną listę wykładów, nadesłane streszczenia oraz listę publikacji, autorstwa prelegentów, tematycznie związanych z problematyką odczytów.

O pewnym sposobie kontroli rozumienia wybranych pojęć z analizy matematycznej przez studentów studiów matematycznych

Danuta CiesielskaZbigniew Powązka — 2012

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia

In the last years in Poland new standards for the matriculation examination have been established, especially in mathematics. Subsequently, for many years at the Pedagogical University of Krakow research has been conducted on difficulties that students experience in understanding the basic concepts of mathematical analysis. For the results of this research see: Powązka, Z. (2006, 2009); these are the reports of research conducted in the academic years: 2003/2004 and 2006/2007. Our main goal was...

Z badań nad sylwetką absolwenta matematycznych studiów w Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 2001-2007

Danuta CiesielskaJoanna MajorZbigniew Powązka — 2009

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia

The main goal of our studies was eliciting the opinion of graduates and students of the last year of Master studies on the course for teachers of mathematics at the Pedagogical University of Cracow. The research method was a survey questionnaire.We were interested in opinions on the level of studies at the college, and professional skills acquired in the study process. Moreover, we asked the questions concerning the professional career.In the article we present the analysis of the replies of respondents...

Page 1

Download Results (CSV)