Kilogram Without Sèvres

Jan Obdržálek

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (2019)

 • Volume: 64, Issue: 3, page 139-144
 • ISSN: 0032-2423

Abstract

top
Článek popisuje důvody, které vedly ke změně definice standardu hmotnosti -- kilogramu, jedné ze základních jednotek SI, a novou praktickou realizaci tohoto standardu.

How to cite

top

Obdržálek, Jan. "Kilogram i bez Sèvres." Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 64.3 (2019): 139-144. <http://eudml.org/doc/294780>.

@article{Obdržálek2019,
abstract = {Článek popisuje důvody, které vedly ke změně definice standardu hmotnosti -- kilogramu, jedné ze základních jednotek SI, a novou praktickou realizaci tohoto standardu.},
author = {Obdržálek, Jan},
journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
language = {cze},
number = {3},
pages = {139-144},
publisher = {Jednota českých matematiků a fyziků},
title = {Kilogram i bez Sèvres},
url = {http://eudml.org/doc/294780},
volume = {64},
year = {2019},
}

TY - JOUR
AU - Obdržálek, Jan
TI - Kilogram i bez Sèvres
JO - Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
PY - 2019
PB - Jednota českých matematiků a fyziků
VL - 64
IS - 3
SP - 139
EP - 144
AB - Článek popisuje důvody, které vedly ke změně definice standardu hmotnosti -- kilogramu, jedné ze základních jednotek SI, a novou praktickou realizaci tohoto standardu.
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/294780
ER -

References

top
 1. Andreas, B., 10.1088/0026-1394/48/2/S01, . Metrologia 48 (2011), S1–S13. (2011) DOI10.1088/0026-1394/48/2/S01
 2. Bonse, U., Hart, M., 10.1007/BF01339402, . Z. Phys. 188 (1965), 154–164. (1965) DOI10.1007/BF01339402
 3. bipm.org, International Avogadro Project, . Dostupné z: http://www.bipm.org/en/bipm/mass/avogadro 
 4. Klenovský, P., Pražák, D., Nové definice základních jednotek soustavy SI, . PMFA 64 (2019), 129–138. (2019) 
 5. Obdržálek, J., Tendence při revizi řady norem ISO/IEC 80000 Physical quantities and units, . Metrologie 25 (2016), 22–23. (2016) 
 6. Obdržálek, J., Nový kilogram v SI, . Čs. čas. fyz. 69 (2019), 244–246. (2019) 
 7. Obdržálek, J., Nové základní jednotky SI, . Čs. čas. fyz. 69 (2019), 254–257. (2019) 
 8. bipm.org, On the revision of the International System of Units (SI), . Dostupné z: http://www.bipm.org/utils/en/pdf/CGPM/Draft-Resolution-A-EN.pdf 
 9. Schlamminger, S., 10.1088/0026-1394/52/2/L5, . Metrologia 52 (2015), L5–L8. (2015) DOI10.1088/0026-1394/52/2/L5
 10. Šindelář, V., Tůma, Z., Metrologie, její vývoj a současnost, . Česká metrologická společnost, Praha, 2002. (2002) 
 11. bipm.org, The BIPM Kibble balance (watt balance), . Dostupné z: http://www.bipm.org/en/bipm/mass/watt-balance 
 12. bipm.org, The International System of Units (SI), . Dostupné z: http://www.bipm.org/en/measurement-units/#si-base-units 
 13. Zakel, S., Wundrack, S., Niemann, H., Rienitz, O., Schiel, D., Infrared spectrometric measurement of impurities in highly enriched ‘Si28’, . Metrologia 48 (2011), S14–S19. (2011) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.