New Definitions of the SI Base Units

Pavel Klenovský; Dominik Pražák

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (2019)

 • Volume: 64, Issue: 3, page 129-138
 • ISSN: 0032-2423

Abstract

top
Článek je věnován problematice redefinice některých základních jednotek SI: jde o kilogram, ampér, kelvin a mol. V listopadu 2018 byla tato redefinice po mnoha letech výzkumu schválena na 26. zasedání Generální konference pro míry a váhy v Paříži. I vzhledem k faktu, že taková zásadní změna definic probíhá obvykle jednou za mnoho desítek let, přilákala tato záležitost značnou pozornost světových médií a považujeme za vhodné s ní seznámit i českou odbornou veřejnost. Je třeba v této souvislosti poukázat i na málo známý fakt, že řada Nobelových cen za fyziku byla udělena právě za objevy v oblasti metrologie. I když reálný dopad do praxe je zanedbatelný, cílem článku je seznámit čtenáře přístupnou formou se zákulisím a významem této redefinice z pohledu zástupců Českého metrologického institutu, kteří se za ČR celého procesu přímo účastnili.

How to cite

top

Klenovský, Pavel, and Pražák, Dominik. "Nové definice základních jednotek soustavy SI." Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 64.3 (2019): 129-138. <http://eudml.org/doc/294716>.

@article{Klenovský2019,
abstract = {Článek je věnován problematice redefinice některých základních jednotek SI: jde o kilogram, ampér, kelvin a mol. V listopadu 2018 byla tato redefinice po mnoha letech výzkumu schválena na 26. zasedání Generální konference pro míry a váhy v Paříži. I vzhledem k faktu, že taková zásadní změna definic probíhá obvykle jednou za mnoho desítek let, přilákala tato záležitost značnou pozornost světových médií a považujeme za vhodné s ní seznámit i českou odbornou veřejnost. Je třeba v této souvislosti poukázat i na málo známý fakt, že řada Nobelových cen za fyziku byla udělena právě za objevy v oblasti metrologie. I když reálný dopad do praxe je zanedbatelný, cílem článku je seznámit čtenáře přístupnou formou se zákulisím a významem této redefinice z pohledu zástupců Českého metrologického institutu, kteří se za ČR celého procesu přímo účastnili.},
author = {Klenovský, Pavel, Pražák, Dominik},
journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
language = {cze},
number = {3},
pages = {129-138},
publisher = {Jednota českých matematiků a fyziků},
title = {Nové definice základních jednotek soustavy SI},
url = {http://eudml.org/doc/294716},
volume = {64},
year = {2019},
}

TY - JOUR
AU - Klenovský, Pavel
AU - Pražák, Dominik
TI - Nové definice základních jednotek soustavy SI
JO - Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
PY - 2019
PB - Jednota českých matematiků a fyziků
VL - 64
IS - 3
SP - 129
EP - 138
AB - Článek je věnován problematice redefinice některých základních jednotek SI: jde o kilogram, ampér, kelvin a mol. V listopadu 2018 byla tato redefinice po mnoha letech výzkumu schválena na 26. zasedání Generální konference pro míry a váhy v Paříži. I vzhledem k faktu, že taková zásadní změna definic probíhá obvykle jednou za mnoho desítek let, přilákala tato záležitost značnou pozornost světových médií a považujeme za vhodné s ní seznámit i českou odbornou veřejnost. Je třeba v této souvislosti poukázat i na málo známý fakt, že řada Nobelových cen za fyziku byla udělena právě za objevy v oblasti metrologie. I když reálný dopad do praxe je zanedbatelný, cílem článku je seznámit čtenáře přístupnou formou se zákulisím a významem této redefinice z pohledu zástupců Českého metrologického institutu, kteří se za ČR celého procesu přímo účastnili.
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/294716
ER -

References

top
 1. Barrow, J. D., Natural units before Planck, . Quart J. R. Astronom. Soc. 24, 24–26. 
 2. Becker, P., De Bièvre, P., Fujii, K., Glaeser, M., Inglis, B., Luebbig, H., Mana, G., 10.1088/0026-1394/44/1/001, . Metrologia 44 (2007), 1–14. (2007) DOI10.1088/0026-1394/44/1/001
 3. Bordé, C. J., 10.1098/rsta.2005.1635, . Philos. Trans. A 363 (2005), 2177–2201. (2005) MR2175574DOI10.1098/rsta.2005.1635
 4. Cook, A. H., 10.1088/0034-4885/35/2/301, . Rep. Progr. Phys. 35 (1972), 463–528. (1972) DOI10.1088/0034-4885/35/2/301
 5. Deslattes, R. D., 10.1103/PhysRevLett.33.463, . Phys. Rev. Lett. 33 (1974), 463–466. (1974) DOI10.1103/PhysRevLett.33.463
 6. Fletcher, N., Davis, R. S., Stock, M., Milton, M. J. T., Modernizing the SI – implications of recent progress with the fundamental constants, . Dostupné z: arXiv:1510.08324. (2015), 12 pp. (2015) 
 7. Güttler, B., 10.1088/1681-7575/ab1fae, . Metrologia 56 (2019), 044002, 14 pp. (2019) DOI10.1088/1681-7575/ab1fae
 8. bipm.org, http://www.bipm.org/en/CGPM/db/21/7/, . 
 9. bipm.org, http://www.bipm.org/en/CGPM/db/23/12/, . 
 10. bipm.org, http://www.bipm.org/en/CGPM/db/24/1/, . 
 11. bipm.org, http://www.bipm.org/en/CGPM/db/25/1/, . 
 12. Klenovský, P., Nové definice základních jednotek soustavy SI, . Metrologie 28 (2019), 18–21. (2019) 
 13. Mendelson, K. S., 10.1119/1.4896353, . Amer. J. Phys. 83, 183–185. DOI10.1119/1.4896353
 14. Mills, I. M., Mohr, P. J., Quinn, T. J., Taylor, B. N., Williams, E. R., 10.1088/0026-1394/43/3/006, . Metrologia 43 (2006), 227–246. (2006) DOI10.1088/0026-1394/43/3/006
 15. Mockler, R. C., 10.1016/S0065-2539(08)60931-2, . Adv. Electronics and Electron Phys. 15 (1961), 1–71. (1961) DOI10.1016/S0065-2539(08)60931-2
 16. Mohr, P. J., 10.1088/0026-1394/45/2/001, . Metrologia 45 (2008), 129–133. (2008) DOI10.1088/0026-1394/45/2/001
 17. Mohr, P. J., Newell, D. B., Taylor, B. N., Tiesinga, E., Data and analysis for the CODATA 2017 special fundamental constants adjustment, . Metrologia 55 (2018), 125–146. (2018) 
 18. Riehle, F., Gill, P., Arias, F., Robertsson, L., The CIPM list of recommended frequenecy standard values: guidelines and procedures, . Metrologia 56 (2019), 044002, 14 pp. (2019) 
 19. Stock, M., Davis, R., De Mirandés, E., Milton, M. J. T., The revision of the SI – the result of three decades of progress in metrology, . Metrologia 56 (2019), 022001, 14 pp. (2019) 
 20. Taylor, B. N., 10.1109/TIM.1990.1032889, . IEEE Trans. Instrumentation Measurement 40 (1991), 86–91. (1991) DOI10.1109/TIM.1990.1032889
 21. Tomilin, K. A., Natural systems of units, . In: Proc. of the XXII Workshop on high energy physics and field theory, 287–296. Dostupné z: http://www.ihst.ru/personal/tomilin/papers/tomil.pdf 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.